Notariaat Magazine krijgt een nieuw jasje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft al 20 jaar Notariaat Magazine uit, een magazine met alle ins & outs over het notariaat. Daarnaast heeft de KNB ook verschillende andere communicatiekanalen, zoals een corporate website, een ledennet, nieuwsbrieven en social media. Natuurlijk is daartussen nu al een wisselwerking, maar dit wil de KNB graag verder optimaliseren en integreren. (meer…)

De leden zijn druk met hun werk, cliënten en kantoor; als beroepsorganisatie wil de KNB hen daarin zo goed mogelijk ondersteunen en de kwaliteit hoog houden. Communicatie over bijvoorbeeld nieuwe regelgeving, praktijkvoorbeelden en persoonlijke ontwikkeling is daarin erg belangrijk. Het moet voor de leden zo toegankelijk mogelijk zijn om die informatie tot zich te nemen.

Daarnaast liep het huidige uitgeefcontract voor Notariaat Magazine af. Een natuurlijk moment dus om de gehele communicatiemix onder de loep te nemen én voor een nieuwe start van het magazine.

De KNB is hiervoor bij Elma uitgekomen omdat zij voor branche- en beroepsverenigingen verschillende activiteiten aanbieden: strategie, conceptontwikkeling, maar ook vormgeving, advertentieacquisitie en verzending. Die geïntegreerde aanpak is precies waar ze op dit moment naar op zoek zijn.

Op dit moment is de communicatiestrategie vastgesteld, is de bladformule van het magazine uitgewerkt en wordt er gewerkt aan de restyle daarvan. Notariaat Magazine zal digitaal ook beter ontsloten worden. Hiervoor wordt op de corporate site een nieuw ‘hoekje’ gemaakt. Omdat het zo’n omvangrijk project is met veel afhankelijkheden volgen de websites uiteindelijk in een later stadium.

De samenwerking met Elma verloopt erg prettig. Door Corona is er natuurlijk meer online overleg geweest, maar dit heeft het (creatieve) proces niet in de weg gezeten.

Mechtelt Lindenhovius, hoofdredacteur KNB Media en programmaleider KNB-Themajaar 2020: “Wat ik hier zelf weer van leer, is dat het goed is je open op te stellen als je iets wilt veranderen. Vaak zijn er eerder bepaalde keuzes gemaakt en werkwijzen ontstaan die heel logisch zijn en lijken. Maar het is goed om die in een veranderproces kritisch te bekijken. Wat je altijd al zo doet, is niet altijd goed!”