NVRD bindt jong talent

Het Young NVRD netwerk bestaat uit Young Professionals uit de afval- en reinigingsbranche. NVRD-leden tot 35 jaar mogen zich aansluiten en kunnen deelnemen aan inspirerende, interactieve bijeenkomsten die Young NVRD een aantal keer per jaar organiseert. (meer…)

Visie NVRD
Leden staan centraal. Dat is de visie van de NVRD. De leden hebben aangegeven dat de NVRD vooral moet faciliteren in het ontmoeten van elkaar, in kennis vergaren, netwerken en belangenbehartiging. Dit geldt ook voor de jonge leden van de NVRD. Juist door vergrijzing in de branche en in de samenleving is het van groot belang om in jonge mensen te investeren. Alleen dan verzekeren we ons ervan dat er hoog opgeleide, flexibele, moderne mensen met een frisse blik ingezet kunnen worden in de branche én dat de branche voor jongeren aantrekkelijk blijft. Het Young NVRD netwerk zorgt voor het creëren van persoonlijke binding met het bureau.

Bijeenkomsten
Jaarlijks organiseert het Young NVRD bestuur een aantal inspirerende bijeenkomsten. Naast het inhoudelijke gedeelte is een Young Professionals bijeenkomst ook interactief, waarbij netwerken en elkaar inspireren sterk wordt gestimuleerd. Deze interactieve verdieping zorgt voor innovatieve oplossingen in de branche en oplossingen voor de verwerking van afval en grondstoffen in de toekomst. Young Professionals motiveren bovendien andere jongeren om zich bezig te houden met vraagstukken voor de circulaire economie. Gezien de uitdaging waar de circulaire economie voor staat is het van groot belang zo veel mogelijk mensen te motiveren om met dit thema aan de slag te gaan.

Thema Young NVRD
Het thema van Young NVRD is ‘De afvalbranche overbodig maken’. Oftewel, hoe zorgen we ervoor dat er in de toekomst zo min mogelijk producten weggegooid worden en dat hetgeen weggegooid wordt hergebruikt of gerecycled. Dit past binnen de landelijke doelstelling van de rijksoverheid om in 2050 in Nederland volledig circulair te zijn. Doordat de NVRD samenwerking tussen gemotiveerde jongeren in de afvalbranche faciliteert, worden stappen in innovatie mogelijk gemaakt. Door Young Professionals met elkaar te verbinden, wordt kennis gedeeld om naar die afvalloze toekomst te komen. Dit past in de huidige tijd waarbij kennis delen prevaleert boven kennis bezitten. Daarnaast biedt het de oudere leden van de NVRD de kans om hun kennis te delen met de jongere leden.

Achtergrond
De branche vergrijst. Het bureau weet dat er veel jongeren in de branche aan het werk zijn, maar dat ze niet snel naar traditionele congressen gaan in verband met senioriteit en hiërarchie. Toch is het belangrijk juist deze groep te binden en met elkaar in contact te brengen op een laagdrempelige manier. Met dit doel voor ogen is in 2015 de Young Professionals groep gestart.

Bron: NVRD