NVRD online met NVRDtalks

In april 2020 is de NVRD (vereniging van publieke afvalinzamelaars) begonnen met NVRDtalks. Online sessies waar sprekers een presentatie houden en hierna vragen uit het publiek beantwoorden. Omdat er geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk zijn biedt de NVRD deze mogelijkheid nu online aan. Naast NVRDtalks zijn er meerdere bijeenkomsten online gegaan zoals die van de Benchmark en circulaire ambachtscentra. (meer…)

NVRDtalks kunt u vergelijken met TEDtalks waarbij een inspirerende spreker een inspirerend verhaal houdt. Maar NVRDtalks gaat verder, want na de talk is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. En dat is ook meteen de toegevoegde waarde. De dialoog met de leden aan de hand van een inspirerend verhaal.

De eerste twee NVRDtalks waren een groot succes: Luuk Bos, van D&B, over menselijk gedrag en daarna Angeline Kierkels van Meerlanden over het belang van mensen en het roer dat nu echt om moet. De volgende talk gaat tevens over een belangrijk onderwerp in de afvalbranche: cameratoezicht.

Gezien de positieve reacties gaat de NVRD door met het organiseren van online NVRDtalks. In de toekomstige talks komen verschillende sprekers en onderwerpen aan bod. Deze online talks zullen in ieder geval plaatsvinden totdat er weer een mogelijkheid is om elkaar weer fysiek te kunnen ontmoeten tijdens bijeenkomsten. Daarnaast heeft dit platform natuurlijk ook de mogelijkheid om hierna te blijven voortbestaan om op een snelle manier urgente onderwerpen te kunnen belichten.