NVZ leden kiezen Ad Melkert

Vandaag, tijdens de Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, benoemden de leden Ad Melkert tot hun nieuwe voorzitter. Hij volgt op 1 december 2018 de huidige NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy op, als haar tweede termijn afloopt. Melkert geeft aan zeer verheugd te zijn met zijn benoeming. “Iedereen in Nederland heeft recht op uitstekende zorg. (meer…)

Om dit blijvend te kunnen bieden is een grote inspanning van artsen, verpleegkundigen en overige zorgmedewerkers nodig, ondersteund door goed bestuur. Ik ben bijzonder gemotiveerd daaraan te mogen bijdragen.”

Bron: www.denederlandseassociatie.nl