Onderzoek: Corona en de positie van verenigingen

Dagelijks zijn verenigingen aan het werk om het Coronavirus te helpen bestrijden en de samenleving aan de praat te houden of te krijgen. Maar hoe gaat het met de verenigingen zelf door de coronacrisis? De Nederlandse Associatie liet dit onderzoeken. Aan het onderzoek hebben 224 verenigingen meegedaan. (meer…)

Kansen tijdens de crisis
Verenigingen kunnen op dit moment geen grote bijeenkomsten organiseren. Dat is lastig. Een flink deel ondervindt ook beperkingen in de  bureauwerkzaamheden. Het is niet fijn om minder contact met de leden te hebben. De crisis biedt ook kansen. Een meerderheid geeft aan dat men meer binding met leden verwacht en dat belangenbehartiging belangrijker wordt.

Versterkt het de positie van de vereniging, of juist niet?
Het onderzoek laat zien wat zij de komende tijd gaat doen. Dat zal zijn, waar mogelijk helpen oplossen van knelpunten op de korte termijn. Voor de langere termijn gaat het om goed inspelen op de veranderende keuzen en mogelijkheden van verenigingen.

Wat doen verenigingen nu?
Verenigingen zijn druk met lobby en samenwerking om problemen voor leden, maar ook voor de samenleving op te lossen. Ook is de informatiefunctie van verenigingen enorm relevant en krijgt veel aandacht, voor leden verzamelen, selecteren en vertalen van alle informatie die op hun afkomt. En verenigingen zijn razendsnel aan het (bij)leren om activiteiten te vertalen naar online.

Knelpunten op korte termijn
Het niet kunnen houden van bijeenkomsten (waaronder ook ALV’s) lijkt op dit moment het grootste knelpunt te zijn voor verenigingen. Voor ruim een derde van de verenigingen geldt dat bureauwerkzaamheden worden beperkt. Een vergelijkbaar deel ervaart het niet of minder kunnen hebben van contact met de leden als een negatief gevolg.

Verwachte gevolgen op langere termijn?
Als positieve gevolgen noemt een meerderheid dat men meer binding met leden verwacht en dat belangenbehartiging belangrijker wordt. Er is echter ook een grote groep die verwacht dat de crisis hen leden gaat kosten. Men verwacht ook dat online werken belangrijker wordt in de toekomst. Vooralsnog verwacht men niet de crisis een grote impact zal hebben op de personele bezetting van het bureau, in termen van ontslagen en/of werktijdverkorting.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panteia in de periode van 10 t/m 28 april.  Er hebben 224 verenigingen meegedaan, 57 leden en 167 niet-leden.