Onderzoek naar gebruik communicatiemiddelen

Print magazines hoeven nog lang niet te worden toegevoegd aan het museum ten faveure van hun digitale opvolgers. Sterker nog: een gedrukt blad wordt intensiever gelezen en beter gewaardeerd dan acht jaar geleden. Dat blijkt uit een onderzoek naar het gebruik en de effectiviteit van verschillende communicatiemiddelen die door organisaties worden ingezet om de betrokkenheid van klanten te vergroten.

(meer…)

Vier dingen zijn Bart Kleijn, cliënt director van MediaTest, opgevallen. ‘Bijvoorbeeld dat print magazines nog steeds heel sterk zijn’, aldus Kleijn. ‘Zeker op het gebied van effectiviteit. De beoordeling van een print magazine ligt op een 7,5 tegenover een 7,3 voor een digitaal magazine. Dat is een klein, maar vermeldenswaardig verschil. Bovendien ligt de betrokkenheid van klanten bij een organisatie bij print erg hoog. Daar komt bij dat de effectiviteit van papieren magazines minder afhankelijk is van de doelgroep dan bij digitale magazines. Zeker onder oudere doelgroepen is de effectiviteit van digitale magazines beperkt door het lage bereik.’

Kwaliteit
Erg verbaasd is Kleijn niet over de waardering van papieren bladen: ‘Uit andere onderzoeken die wij doen, komen vergelijkbare resultaten. Het heeft er vooral mee te maken dat de kwaliteit van print magazines enorm is gestegen en dat wordt gewaardeerd.’ Een tweede opvallende zaak: jongeren zijn met print –  geheel volgens het vooroordeel – slecht te bereiken, maar toch blijken print magazines zelfs bij jongeren een positief effect te hebben op het beeld dat zij van een organisatie hebben en op de betrokkenheid bij die organisatie.