Interview met de nieuwe directeur van de NVS-NVL: Tessa Leonhard

Het artikel is gepubliceerd in het onderwijsblad van de NVS-NVL.
door Pim Wijers

Waar hebben onze leden jou eerder gezien?
Actieve leden zagen mij zo’n beetje overal waar de NVS-NVL was. Minder actieve leden kennen mij als projectleider van de Online Leergang LOB, als coördinator van de studiedagen op locatie of als organisator van congressen. Verder verzorgde ik namens de vereniging het gros van de digitale uitingen, zoals de nieuwsbrieven en berichten op de sociale media.

Wat heeft Harry Betekend en hoe ga jij verder met zijn nalatenschap?
Harry is een kei in diplomatie. Hij heeft na een roerige tijd de harmonie in de vereniging terug weten te brengen en banden aangehaald. Zonder die harmonie zou er nu geen stabiele basis zijn van waaruit we verder stappen kunnen nemen. Zo zijn er in de tijd dat Harry aan het roer stond voorzichtige handreikingen gedaan naar de VvSL. Als projectleider van de Online leergang LOB, waarin ik beide verenigingen vertegenwoordigde, heb ik ondervonden hoe die band in twee jaar tijd van achterdochtig snuffelen naar warme samenwerking is gegaan. Dat zou ik graag voortzetten, tot alle partijen tot de conclusie komen dat het onwenselijk is dat er twee landelijke decanenverenigingen bestaan.

Jij staat aan de voet van het innovatietraject van de NVS-NVL.
Een jaar of vijf geleden stak de wind van verandering op binnen onze gelederen. Dat bleef tot voor kort een briesje. Maar er is genoeg gepraat, het is tijd om door te pakken. Er is behoefte aan nieuwe elan. De NVS-NVL wordt niet direct gekenmerkt als professioneel, slagvaardig, dynamisch of toegankelijk, maar dat willen we wel zijn. We willen bruggen bouwen, een baken zijn voor de onderwijsprofessional die zich met begeleiding bezig houdt. Uiteraard namen we de afgelopen tijd stappen in de goede richting, maar dat is niet altijd zichtbaar geweest voor het werkveld. In het verleden was ik op de achtergrond de motor voor dit traject, nu is het tijd om meer op de voorgrond te treden. Ik wil leden en onze achterban stimuleren om samen met mij de kar te trekken.

Wat vind je belangrijke onderdelen binnen het innovatietraject?
We moeten ons structureel beter profileren. Een aantal actieve leden krijgt daarom een prominente plek binnen de vereniging. Zij gaan de inhoud vertegenwoordigen en die ook uitvoeren in het werkveld. Inhoud en uitvoering waren namelijk teveel gescheiden binnen de NVS-NVL. Ook de verschillende bloedgroepen die we vertegenwoordigen, LOB en leerlingenzorg, waren teveel gescheiden. We gaan verbindingen maken en met één stem spreken. Uiteindelijk doen we het immers allemaal voor dezelfde leerling, of die nu moet leren leren of moet leren kiezen. Iedereen heeft zijn eigen rol, en we zijn schakels in dezelfde ketting.

Wie zijn de gezichten van de uitvoering?
Sectievoorzitters Inge Kirsten, van Decanaat vmbo/mbo en Peter Huwae, van Decanaat havo/vwo, gaan als beleidsmedewerkers LOB op het bureau aan de slag. Eén dag in de week, zodat ze de rest van de week gewoon als LOB’ers in de school actief kunnen zijn. Zo houden ze direct contact met de praktijk en onze achterban. Daarnaast was Simone Rütten actief in de Taskforce Zorgcoördinator, nu is ze beleidsmedewerker Leerlingenzorg. Ten slotte hebben we met Ellen Rozeman een coördinator aangetrokken voor onze NVS-NVL Academie, die nu nog het Kenniscentrum heet. Zij gaat ons aanbod aan cursussen en trainingen vernieuwen en professionaliseren. Communicatie richting de achterban wordt structureel en strategisch, in plaats van ad hoc. Dat werkt twee kanten op: wij zijn allemaal direct te bereiken voor vragen en informatie.

Verenigingen hebben het zwaar. Ledenaantallen slinken. Hoe kijk jij naar die ontwikkeling?
Ik geloof niet dat de vereniging als instituut dood is. Ik denk wel dat je op een andere manier moet omgaan met je leden. Bijvoorbeeld door flexibele lidmaatschappen aan te bieden. Laat leden zelf kiezen wat ze nodig hebben en waarvan ze kunnen profiteren. Daarnaast zijn we als vereniging de brug tussen de dagelijkse praktijk van begeleiding op scholen en het onderwijsveld, inclusief het ministerie. Wij moeten de stem van onze achterban vormen en op die manier invloed op beleid uitoefenen. Tegelijkertijd moeten we als onafhankelijk partij advies kunnen geven aan de overheidsorganen. Het is een kwestie van tijd dat LOB wordt opgenomen in het curriculum van het hele vo en dat er kwaliteitseisen worden gesteld aan LOB. De eerste stappen zijn genomen. Kijk naar het 10-puntenplan, dat we in juni samen met VVD, CDA, PvdA, het ISO en het LAKS presenteerden.

Wat kunnen leden doen om de NVS-NVL sterker te maken?
We zoeken ambassadeurs: mensen die namens ons contact met andere leden onderhouden, die netwerken opbouwen binnen kringen van decanen of zorgcoördinatoren, die willen informeren of opiniëren in artikelen en blogs. Kortom, mensen die prominent meehelpen met de professionalisering en ontwikkeling van hun collega’s. Dit is een oproep: word ambassadeur. Maak begeleiding een spil in de school. We bewegen sowieso die kant op, wij kunnen dat proces samen versnellen.

Interview_TessaLeonhard