NCD Case

Wij vertalen een heldere communicatiestrategie naar kwalitatief hoogwaardige communicatiemiddelen, zodat uw leden geïnspireerd, geïnformeerd en geprofessionaliseerd worden! Voor de NCD hebben wij een inspiratiemagazine ontwikkeld. Hieronder hebben wij de case van de NCD beschreven.

Uitdaging
De NCD heeft Elma gevraagd om een high-end magazine te ontwikkelen voor haar leden. Zij wensten een nieuw inspiratiemagazine binnen haar middelenmix, waarin passie voor leiderschap de rode draad is. De NCD wil haar leden op deze wijze inspireren en informeren.

Oplossing
In een tijdperk dat men meer ‘scant‘ dan leest, is het belangrijk dat het high-end magazine inspirerend en uitnodigend is met diverse instapmomenten. Door gebruik te maken van grote visuals, streamers en diverse journalistieke genres worden de lezers in het magazine meegezogen.

Resultaat
Dit heeft geresulteerd in ExecutiveNL die vanaf concept tot eindproduct is ontwikkeld en uitgevoerd door Elma. ExecutiveNL wordt twee keer per jaar verstuurd naar alle 10.000 leden en relaties van de NCD en wordt zeer goed gewaardeerd door de NCD leden.