Elma Inspiration Day – Hoe goed kent u uw leden?

14.15 – 14.45 uur: Hoe goed kent u uw leden?

Uit welke segmenten bestaat uw achterban? Wat willen ze en wat hebben ze nodig? Sommige leden zoeken mogelijkheden om hun onderneming winstgevender te maken, anderen willen zich beter onderscheiden van de concurrentie. Weer anderen vragen nooit iets, halen niet uit de vereniging wat erin zit en zeggen voor je het weet hun lidmaatschap op. Als vereniging móet je daarop adequaat inspelen en ervoor zorgen je  leden gericht van dienst te zijn.

Peter Tack is civiel ingenieur en bedrijfskundige en sinds 1991 verbonden aan de Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam. Als hoofddocent en programmaleider van het PAO Management van Brancheorganisaties en Beroepsverenigingen heeft hij vanaf 1995, samen met anderen, onderzoek gedaan en cursussen en trainingen geleid voor een breed spectrum van branche- en beroepsverenigingen. Hij is coauteur van twee boeken op dit terrein en van een groot aantal artikelen in VM, het vaktijdschrift voor professionals van verenigingen. In 2006 is het PAO voortgezet als Academie Voor VerenigingsManagement, waar Peter Tack nog als gastdocent aan bijdraagt. Bij zijn functiewisseling is hem het erelidmaatschap van VPN toegekend. Eerder in zijn loopbaan werkte Peter voor een aantal ministeries, bij de Open Universiteit en was hij medeoprichter en managing partner van een adviesbureau.

Meer details