Tien basisregels voor een succesvolle nieuwsbrief

Hoe stel ik een goede nieuwsbrief samen? Tien gouden tips.

Bij het samenstellen van een goede nieuwsbrief geldt een aantal belangrijke richtlijnen. Ze helpen uw nieuwsbrief aantrekkelijk te maken voor lezers en zetten hen aan tot actie. Met deze tien vuistregels helpen wij u graag op weg naar een waardevolle nieuwsbrief.

1. Zorg voor relevante inhoud
Een goede nieuwsbrief sluit aan bij de behoefte van de lezer. In de huidige stroom aan informatie worden berichten vaak snel gescand en gauw weggeklikt. Zorg er daarom voor dat u uw doelgroep kent en weet wat er leeft. Vraag bijvoorbeeld bij aanmelding voor de nieuwsbrief naar iemands interesses en voorkeuren. Of maak gebruik van ‘tagging’: op basis van het klikgedrag bouwt u een interesseprofiel op. Sluit met uw informatie sowieso aan bij de actualiteit en maak het leuk, zodat het uitnodigt om te worden gelezen.

2. Hanteer een overzichtelijke opbouw
Kies voor een aantrekkelijke vormgeving en zorg voor een duidelijke structuur, zodat lezers zich snel een beeld kunnen vormen van de inhoud. Houd teksten eenvoudig en kort. Maak bijvoorbeeld gebruik van opsommingen en lijstjes. Kies de look & feel van uw website, zodat de ontvanger de nieuwsbrief direct herkent en meteen associeert met uw organisatie. Zorg ook voor een goede balans tussen beeld en tekst: aantrekkelijke foto’s/beelden bij een bericht nodigen sneller uit tot lezen van de tekst.

3. Maak het persoonlijk
Spreek uw lezer aan met zijn naam: ‘Geachte mevrouw De Vries’. Dat suggereert dat u de lezer kent. Vraag bij aanmelding voor de nieuwsbrief daarom naast het e-mailadres vooral ook om de naam. Gebruik bij voorkeur als afzender een persoonlijk mailadres (van een accountmanager of de afdeling communicatie bijvoorbeeld) en geen ‘no reply-adres’, zodat lezers het gevoel krijgen direct te kunnen reageren. Daarbij worden e-mails met een generiek e-mailadres minder snel geblokkeerd door spamfilters.

4. Ga voor gebruiksvriendelijkheid
Zorg ervoor dat de nieuwsbrief niet te zwaar is en dus snel laadt, zodat de lezer hem snel kan openen. Duurt het namelijk te lang, dan haakt de lezer al snel af. Houd het aantal onderwerpen beperkt en geef voldoende informatie voordat u de lezer uitnodigt door te klikken naar de site. Anders bestaat de kans dat hij de rest van de nieuwsbrief overslaat. Houd het ook simpel: met teveel toeters en bellen raakt de lezer het overzicht kwijt.

5. Bied een afmeldmogelijkheid
Lezers stellen het op prijs als ze de mogelijkheid hebben zich eenvoudig af te melden voor de nieuwsbrief. Dat geeft hen namelijk het idee zelf de controle te hebben. Wettelijk gezien is het ook verplicht een uitschrijfmogelijkheid te bieden. Leer van afmeldingen: voeg een webformulier toe waarin u vraagt naar de reden van afmelden en gebruik die informatie om een volgende nieuwsbrief te optimaliseren.

6. Zorg voor goed werkende links
Maakt u gebruik van links naar uw website, zorg er dan voor dat goed duidelijk is waarvoor de lezer doorklikt. En dat de links werken, anders wekt het al snel irritatie op bij de lezer. Houd call-to-actions kort en duidelijk. Bijvoorbeeld ‘Vraag folder aan’ en niet ‘Klik hier om een folder aan te vragen’. Houd het aantal links en call-to-actions vooral beperkt, zodat de lezer niet teveel hoeft na te denken en niet te veel handelingen moet verrichten om bij de informatie te komen.

7. Kies een goede titel
Om op te vallen aan de veelheid aan informatie die dagelijks in mailboxen belandt, is het belangrijk de nieuwsbrief een pakkende titel te geven. Een titel die eruit springt en uitnodigt de nieuwsbrief te openen. Dus niet ‘nieuwsbrief nr. 10’ maar bijvoorbeeld ’10 tips voor een succesvol event’. Gebruik ook opvallende titels boven de berichten in de nieuwsbrief.

8. Zorg voor foutloze tekst
Een professionele nieuwsbrief bevat geen taalfouten. Laat de tekst daarom door een corrector lezen. Soms pikt diegene er ook nog iets uit wat niet helemaal duidelijk is, waardoor u de tekst sterker kunt maken.

9. Verschijn frequent
Maak bij aanmelding voor de nieuwsbrief bekend hoe vaak deze zal verschijnen en kom dat ook na. Het is ook zinvol de ontvanger te vragen naar de gewenste frequentie. Zelf heeft u daar invloed op: hoe relevanter de content van uw nieuwsbrief is voor de ontvanger, hoe vaker hij een nieuwsbrief wil ontvangen.

10. Vermeld contactgegevens
Voor een betrouwbare indruk is het belangrijk contactgegevens te vermelden. Alleen uw logo volstaat niet.