Medisch farmaceutisch museum

Hoe inspireert en informeert het Medisch en Farmaceutisch Museum haar bezoekers?

De Stichting Medisch en Farmaceutisch Museum ‘De Griffioen’ rekent het tot haar taak het medisch cultureel erfgoed voor de toekomst te bewaren, te beschrijven, te conserveren, zo nodig te restaureren en waar mogelijk te exposeren. Het museum bezit een verzameling historische medische instrumenten, een hoeveelheid verpleegkundige gebruiksvoorwerpen, een oude apotheek en een bibliotheek. Het museum wordt vooral bezocht door artsen, apothekers, verpleegkundigen en betrokkenen uit de branche.

Creatie:
diensten-online-marketing11 (1)Door een inspirerende en moderne museumgids hebben de bezoekers een virtuele handleiding om in de wereld van de vroegere medische specialisten, artsen en apothekers te duiken. De museumgids heeft een opzoek- en bewaarfunctie. In deze uitgave staat een schat aan informatie. Zowel de vormgeving, productie en verspreiding worden al meer                         dan 20 jaar door Elma gefaciliteerd.

Exploitatie:
magazine
Ook voor de kleinere culturele ondernemingen biedt Elma uitkomst als het gaat om het creëren en exploiteren van kleinschalige media. Door de succesvolle exploitatie heeft de stichting of vereniging minimale kosten en is volledig ontzorgd.