Register Belastingadviseurs ontwikkelen strategisch plan met draagvlak van leden

In juni van dit jaar initieerden Therèse van ’t Westende (algemeen directeur) en Sonja Huising (strategisch adviseur) een strategisch plan om hun vereniging klaar te stomen voor de toekomst. Van de 18.000 fiscalisten in Nederland zijn er 7.000 lid van de Register Belastingadviseurs (RB). (meer…)

Een belangrijke aanleiding voor dit strategisch plan was de vergrijzing binnen de vereniging.

Therèse: ,,Het was tijd om de blik van buiten naar binnen te werpen. De beroepsgroep moest weer toekomstbestendig worden gemaakt. We hebben goed gekeken naar wat er om ons heen gebeurt om dat te betrekken op onze doelgroep. Zo hebben we het buitenbeeld in kaart gebracht op technologisch, maatschappelijk en wettelijk gebied. Vervolgens hebben we gekeken naar wat dit betekent voor de fiscalist. Dit is voor iedere fiscalist anders, want het is een groot verschil of je nu onderdeel bent van een groot bedrijf of dat je alleen werkt. Op maatschappelijk gebied speelt de vergrijzing een rol, samen met de komst van de Millennials. Die staan anders in het werk; ze willen doorgroeien, maatschappelijke problemen oplossen, niet perse fulltime werken enzovoort. Daarnaast komt de vernieuwing van het belastingstelsel er aan.’’

Verkenning
Om antwoorden op alle vragen te krijgen, voerde RB eerst een verkenning uit op bureauniveau en dit is besproken in de Algemene Ledenvergadering (in aanwezigheid van 700 leden). ,,Er is gekozen voor een tweesporenplan om te toetsen of dit hét plan wordt van de 7.000 leden’’, vertelt Sonja. ,,De uitgangspunten daarbij waren: kwantitatief door de leden er online bij te betrekken door dilemma’s in stellingen voor te leggen en kwalitatief door een conference te houden met 25 leden uit de sector en 25 stakeholders. Deze mensen zijn uitgenodigd op persoonlijke titel. In totaal hebben er 1.600 leden gereageerd. Als bestuur zijn we met de leden in gesprek gegaan om het ‘samen gevoel’ te bereiken.’’

Herkenning
Uit de reacties en vragen van de aanwezige vertegenwoordigers van andere brancheorganisaties klinkt herkenning. Bij de meeste verenigingen zijn namelijk dezelfde punten aan de orde: vergrijzing, het aantrekken van jonge leden, circulair werken en duurzaamheid. Door automatisering en robotica verdwijnen werkzaamheden en banen in sommige sectoren en aan de andere kant is er in andere sectoren beperkte instroom. Ook speelt bij de leden de vergrijzing, bijvoorbeeld hoe vind ik een opvolger? Zij kijken bij een lidmaatschap ook meer naar ‘what’s in it for me’.

Het basisplan dat eerst op bureauniveau is gemaakt, komt redelijk goed overeen met het uiteindelijke plan dat met de leden is gedeeld, op enkele accentverschuivingen na. ,,Om de Millennials aan te trekken, zijn we de vacaturesite gestart met tot nu toe een zeer goed resultaat. Op fiscaal gebied hebben we onze krachten gebundeld met andere verenigingen. Tevens gaan we verhuizen naar Den Haag om de belangenbehartiging nog beter te kunnen uitvoeren.’’