Samenwerking HZC en Elma Media op basis van passie voor het vak

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) wil haar ledenmagazine commercieel nieuwe impulsen geven. Het blad, De Machinist genaamd, heeft een hoge leesdichtheid en is daarmee een belangrijke communicatieschakel tussen de vereniging en haar leden. (meer…)

Elma heeft een nieuwe mediastrategie ontwikkeld om daarmee De Machinist weer als verbindende factor te laten fungeren tussen het HZC, de leden en de toeleveranciers binnen de sectoren.

HZC behartigt de belangen van machinegebonden personeel en ZZP’ers in de Grond-, Water- en Wegenbouw, Loonwerk, Bouw, Rail Infra, Verticaal- en Horizontaal Transport en Funderingen. ,,We   behartigen de individuele en collectieve belangen van onze leden en doen dat vanuit onze pure passie voor het vak’’, zegt Jacqueline Milad-de Jong, Algemeen Secretaris van HZC. ,,We zijn begonnen als vakbond voor personeel in het grondwerk voor de wegenbouw, maar door de jaren heen is onze achterban veel breder geworden en vertegenwoordigen we nu het machinegebonden personeel in bijna 10 verschillende sectoren. We bieden ondersteuning bij zaken als CAO, wet- en regelgeving en arbeidsvoorwaarden. Ook ZZP’ers kunnen zich bij ons aansluiten. Kortom we zijn er voor iedereen, hebben persoonlijke aandacht voor onze leden en houden van korte lijnen. Precies wat we in Elma herkennen.’’

Gedeelde passie
Een toevallige en meteen leuke ontmoeting. Zo noemt Jacqueline het eerste contactmoment tussen Elma en HZC. ,,Onze penningmeester was aanwezig bij een lunchbijeenkomst en daar liep eveneens Silvèr Snoek van Elma rond. Onze penningmeester had het HZC-speldje op zijn revers geprikt, maar per ongeluk ondersteboven. Silvèr attendeerde hem hierop, omdat hij onze branche en ons logo goed kent. Dat was meteen een klik, want als je iemand treft met dezelfde passie voor het vak, dan schept dat meteen een band.’’

De leden van HZC hebben een enorme drive voor hun werk en delen die graag binnen de vereniging. ,,Het wederzijdse respect is groot. Ik kan je verzekeren dat wanneer zij hun werk niet meer zouden doen, dat de wereld er dan echt heel anders uitziet. Daarom staan wij als vereniging voor het vak en de mensen die dat uitoefenen en zetten dat continu door’’, aldus Jacqueline.

Vertrouwen
Elma is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de komende magazines, dat zijn er dit jaar nog twee. Elma heeft tal van nieuwe ideeën en mogelijkheden gepresenteerd die moeten leiden tot een commercieel betere basis van het blad en daar hebben we veel vertrouwen in. Binnen onze wereld zijn we een belangrijke speler en het blad is met 11.000 exemplaren een speerpunt van onze communicatie. De Machinist komt bij de leden maar ook bij de werkgevers. Het ligt op de kantinetafel en bereikt dus veel mensen. We moeten de adverteerders weer terug laten komen naar ons blad en daar zal de specifieke kennis die Elma heeft van onze markt een grote pre bij zijn.’’