Top 3: Ontwikkelingen die impact hebben op ledenbinding

De veranderende samenleving heeft onmiskenbaar effect op de rol van brancheorganisaties. Anticiperen op deze ontwikkelingen móet, wil je als branche- of beroepsorganisatie overeind blijven. Zo heeft de verder groeiende digitalisering een niet te missen impact op de verbondenheid van leden met brancheorganisaties. Maar daar kunt u slim op inspelen.  (meer…)

Ledeinbinding

Ontwikkelingen die impact hebben op de relatie tussen brancheverenigingen en hun leden:

digitalisering: er kan afstand ontstaan tussen verenigingen en leden. Maar dat hoeft niet!

flexibilisering van de arbeidsmarkt: het aantal zzp’ers neemt toe en het ledenbestand wordt meer divers.

generatie Y: ‘de nieuwe generatie’ heeft andere organisatieprincipes en dus moet u als branche- en beroepsvereniging extra hard werken voor een goed imago en een goede vertrouwensband. Hoe trekt u (jonge) leden over de streep en creëert u binding met (nieuwe) leden?

Anticiperen

Wilt u weten hoe uw vereniging hier het best op kan anticiperen, neem dan contact op met Ellen Dekker via e.dekker@elma.nl of via 0613932909