Top 5 impact op verenigingen

Welke trends vinden verenigingen relevant en pakken zij echt op? DNA en Panteia gingen met deze vraag aan de slag tijdens het DNA congres en kwamen tot een Top 5 van trends die de meeste impact hebben op verenigingen.

(meer…)

Congresdeelnemers gaven voor 41 verschillende trends aan of ze relevant zijn voor leden, de vereniging of voor beide. Met de trends die voor de vereniging zelf relevant zijn, kwamen zij tot onderstaande top 5:

Top 5 trends vereniging

1 Generatie XYZ en afnemende bereidheid om actief deel te nemen aan de vereniging (sociaal-culturerele trends)

2 Branchevervaging

3 Vergrijzing en ontgroening

4 Sociale netwerken en social media

5 Afname vertrouwen in politiek en overheid

Als vereniging is het van belang om inzicht te hebben in bovenstaande trends en deze door te vertalen in de stategische visie en de communicatiestrategie. Wij hebben diverse verenigingen in dit traject begeleid en geadviseerd. Mocht u willen sparren, wij staan voor u klaar.