Trends en ontwikkelingen bij verenigingen

Veel verenigingen zijn op zoek naar meer toegevoegde waarde voor hun leden. Steeds meer verenigingen doen dit door de blik te richten op de toekomst. Maar wat betekent het om een innovatieve vereniging te zijn? Welke gevolgen heeft dat voor belangenbehartiging en dienstverlening? (meer…)

Ledenaantallen en betrokkenheid leden
Het recent uitgevoerde onderzoek ‘Resultatenmonitor 2019’ onder de leden van VNO-NCW en MKB Nederland toont aan dat de ledenaantallen stabiliseren en 44% van de respondenten verwacht zelfs dat over 5 jaar het ledenaantal is toegenomen. “Dit is een positief signaal. Om dit te kunnen realiseren, is het van belang dat de verenigingen meebewegen en anticiperen. De rol van de vereniging is aan het veranderen,” aldus Ellen Marijnissen-Dekker, mediastrateeg bij Elma Media.

Tevens kwam naar voren dat leden zich in willen zetten voor de vereniging als dit flexibele en tijdelijke projecten zijn, gekoppeld aan inhoudelijke thema’s d.m.v. specifieke community’s. Wanneer men zich voor een langere periode aan een werkgroep moet verbinden is de verleiding minder groot.

De vereniging als kenniscentrum
Daar Elma al ruim 40 jaar bij meer dan 100 verenigingen dagelijks over de vloer komt, zien wij als trend dat steeds meer verengingen als gidsfunctie en inspirator willen fungeren. Verenigingen willen leden (ver)binden, professionaliseren en inspireren op het gebied van toekomstige issues. De vereniging fungeert daarbij als gids, deelt deze kennis en faciliteert tevens een netwerk en community. Het onderzoek bevestigt dat 84% van de verenigingen zich steeds meer als kenniscentrum positioneren. Ook toont het aan dat de belangrijkste thema’s en verenigingsactiviteiten met betrekking tot belangenbehartiging: innovatie, arbeidsmarkt en MVO zijn. In toenemende mate zijn klimaat en energietransitie belangrijke thema’s.

Om de vereniging als kenniscentrum en gidsfunctie te positioneren, is een juiste communicatiestrategie essentieel voor uw vereniging. Een heldere visie en doordachte koers zijn het uitgangspunt waarop u communiceert. Door duidelijke doelen en prioriteiten te stellen en door in te spelen op veranderingen, zorgt u dat uw vereniging koers houdt en groeit. Als communicatiespecialist adviseren wij bij de (communicatie)strategie en de herpositionering van communicatiekanalen. Samen met u zorgen we voor het binden en inspireren van uw leden.

Inkomstenbronnen
Uit het onderzoek is gebleken dat 78% van inkomsten van de vereniging afkomstig is uit contributiegelden. Dit is de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Verwachting is dat de contributiekomsten als belangrijkste inkomstenbron zullen afnemen en de overige inkomsten uit deelnemingen en commerciële activiteiten zullen toenemen, aldus het onderzoek. Silvèr Snoek, commercieel directeur van Elma Media, herkent deze trend en merkt dat veel verenigingen steeds meer werken met strategische jaar/kennispartners en adverteerders. “Voor veel verenigingen genereren wij extra inkomsten door toeleveranciers te koppelen aan hun communicatiemiddelen waardoor zij op hun beurt weer een podium krijgen naar hun doelgroep(en).”

Bron: www.brench.nl