Van leden tot shareholders: succesvolle nieuwe verdienmodellen HISWA

Veel verenigingen buigen zich momenteel over het lidmaatschap en de contributie voor hun leden. Dekt het de kosten en krijgen leden waar voor hun geld?

(meer…)

HISWA Vereniging sloeg een nieuwe weg in en koos nieuwe verdienmodellen, waarin de leden klant, partner of samenwerkingspartners zijn. Lees het interview met directeur Geert Dijks.

De contributie is traditioneel dé bron van inkomsten is bij de meeste verenigingen. Zo ook bij HISWA Vereniging, de brancheorganisatie voor de jachtbouw en watersportindustrie. Van de contributie worden in de regel algemene doelen bekostigd, zoals belangenbehartiging. Maar wat als je ook andere diensten aanbiedt? HISWA werkt met een gedifferentieerd pakket aan activiteiten, diensten en producten en relateert dat aan de behoefte, het verwachtingspatroon en het verdienmodel. De omzet van dit pakket is in de afgelopen 15 jaar inmiddels gelijk aan de contributiehoogte van 1,6 miljoen euro. De marge dekt bijna 30 procent van de overhead.

1. Leden als klant

Leden hebben stemrecht en bepalen daarmee het beleid én de inzet van middelen, oftewel de besteding van de contributie. Deze middelen zijn dan voor het collectief. Het perspectief van leden is dat zij invloed hebben, samen sterk staan, een vuist kunnen maken. Dat perspectief verandert als een lid gebruikmaakt van een dienst die HISWA tegen betaling aanbiedt, zoals een advies of training. Het lid is dan ineens een klant, die apart betaalt omdat hij maatwerk wenst met een goede prijs-kwaliteitverhouding.
HISWA biedt ook inkoopvoordelen aan, zoals korting op energie, op HR-advies of beurskosten. Het aangesloten bedrijf is dan een klant die financieel voordeel verwacht, HISWA ontvangt commissie of een sponsorbedrag van de supplier.

2. Leden als partner

In de keten van de watersportindustrie wordt veel samengewerkt. HISWA biedt jaarlijks – al dan niet met subsidie – projecten aan op het gebied van innovatie, human capital of techniek. Als bedrijven zich daarvoor inschrijven is sprake van partners die samenwerken en willen leren. HISWA ontvang een fee voor projectmanagement.

3. Samenwerking met leden

De meest verbonden leden van HISWA zijn mede-eigenaren die samen investeren in een nieuw concept of product. Daar zit voor HISWA de toekomst. Veel leden wensen in samenwerking de markt in binnen- en buitenland te vergroten onder het merk HISWA. Van superjachtbouwers die grote campagnes ontwikkelen tot en met grotere zeilscholen die samen een boekingssysteem ontwikkelen onder leiding van HISWA en vervolgens licenties verkopen aan andere HISWA zeilscholen.

Deze ontwikkeling – van leden die contributie betalen tot mede-eigenaren die samen investeren – is een proces geweest van de afgelopen 15 jaar. Collectieve belangen worden steeds meer een gegeven waaraan men gewend is geraakt, maar zijn lastig meetbaar. De concurrentie op producten, diensten en trainingen neemt toe. Maar het merk HISWA is uniek en biedt inmiddels een prima en bekend platform om te investeren in collectieve projecten en met name promotie en marketingcampagnes. Dat bouwt HISWA verder uit. Het merk is niet alleen interessant voor bedrijven, maar ook voor hun werknemers en voor consumenten. Daar komen ongetwijfeld nieuwe verdienmodellen uit. Uitgangspunt bij HISWA is dat alles wat je aanbiedt een verrijking is van je kerntaak en doelgroep/achterban en dat zonder winstbejag. De sector versterken in ons motto, niet het rendement van de vereniging.