Verenigen voor meer werkplezier

De Jonge Specialist, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen (LOVAH) en VvAA lanceerde vorige maand een nieuwe beweging van jonge dokters. Centraal binnen die beweging staan onder meer oplossingen op het gebied van werkplezier en mentaal fit zijn. (meer…)

Actie is vereist, aldus de initiatiefnemers, die verwijzen naar uitkomsten van de ‘Quickscan Bezieling’ van zorgverlenersorganisatie VvAA, waarvan de cijfers maandag bekend werden. Deze meting, die om de twee jaar wordt gehouden, let met name op bezieling, of bevlogenheid en werkstress.

Het welzijn van artsen is cruciaal voor het leveren van goede en veilige zorg, zeggen de initiatiefnemers van de nog naamloze beweging. Naar aanleiding van eerdere alarmerende signalen, onder meer enquêtes van De Jonge Specialist, is besloten tot het oprichten van een beweging, die bovendien de steun heeft van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Op de bijeenkomst met circa tachtig jonge dokters – aniossen en aiossen – zal de naam bekend worden gemaakt.

Opmerkelijk genoeg is de vorig jaar opgerichte organisatie De Jonge Dokter – die zich op dezelfde doelgroep richt – niet aangesloten bij de nieuwe beweging. In het prille begin was daar nog wel sprake van, zegt Wouter van Dijk van De Jonge Dokter desgevraagd in een reactie. ‘Volgens mij willen we allebei hetzelfde, maar gaandeweg kwamen we erachter dat wij de dingen wat minder subtiel en diplomatiek zeggen. Wij denken dat deze meer directe manier nodig is om de belangen van jonge dokters op de kaart te zetten, om ze te empoweren. Dat paste van hun kant in dit geval niet. Los daarvan vinden we het goed dat er meer en serieuze actie komt voor deze groep en steunen we het van harte. Ondertussen gaan wij ook gewoon verder.’