Vereniging in beeld

In dit tijdperk zijn professionele netwerken belangrijker dan ooit. Duurzaam succes vraagt om samenwerking, kennisdeling en nieuwe manieren van verbinden. Wij geloven in de unieke rol van branche- en beroepsverenigingen. Nu en in de toekomst.

Schoonmaak is best betaalde vakantiebaan

Uit de jaarlijkse vakantiewerkmonitor van vakbond FNV blijkt dat de schoonmaakbranche verreweg de best betaalde vakantiebaan biedt.

NU’91

NU’91, beroepsorganisatie voor de verpleging en verzorging, controleert bij zorgprofessionals of en zo ja, welke maatregelen hun werkgevers nemen om het koel en werkbaar te houden in de instellingen.

Metaalunie

Het kabinet heeft vrijdag 13 juli bevestigd dat de subsidieregeling praktijkleren in het schooljaar 2018/2019 blijft bestaan.

Akkerbouw

De Nederlandse akkerbouw wil een belangrijke bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen zoals de regering wenst na te streven in het Klimaatakkoord.

Zeven dagen per week winkelen steeds normaler

Zeven dagen per week winkelen: het wordt steeds normaler in ons land. In bijna 70 procent van de gemeentes zijn de winkels al elke zondag open.

Focwa start onderzoek naar prijsstijging onderdelen

De brancheorganisatie onderzoekt de impact van de stijgende onderdelenprijzen op het verdienmodel van schadebedrijven.

Podcast AVG

De AVG is geen eenmalig project. U bent veel sneller met het verwerken van persoonsgegevens bezig dan u denkt. Wanneer komt de AVG in beeld bij accountants? Wie is de verwerker en wie de verwerkersverantwoordelijke? Wat zijn eigenlijk persoonsgegevens?

Nederland ICT

Nederland ICT stelt zich achter het KlimaatAkkoord waarvan de hoofdlijnen op 10 juli door Ed Nijpels aangeboden zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.

Transportsector ‘maak appen achter stuur onmogelijk’

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil dat het appen achter het stuur technisch onmogelijk moet worden gemaakt.

BOVAG: Kijk verder dan autobelastingen

Klimaatafspraken over verkeer en vervoer hebben alleen kans van slagen als niet alle maatregelen worden gefinancierd met autobelastingen.

Schouten stelt besparings-prikkel glastuinbouw uit

Er komt voorlopig geen algemeen verbindend verklaring voor het energiebesparingssysteem glastuinbouw.

Verbond: ORV-uitspraak Kifid geen probleem van ons

Het Verbond van Verzekeraars vindt zichzelf geen partij in de Kifid-zaak over de te compenseren ORV-premie.


Trotse mediapartner van: