Vereniging in beeld

In dit tijdperk zijn professionele netwerken belangrijker dan ooit. Duurzaam succes vraagt om samenwerking, kennisdeling en nieuwe manieren van verbinden. Wij geloven in de unieke rol van branche- en beroepsverenigingen. Nu en in de toekomst.

Manifest over vervangen cv-ketel

Vanaf 2021 mogen huiseigenaren hun cv-ketel alléén nog vervangen in combinatie met een hybride warmtepomp, een zonneboiler of een ander duurzaam alternatief.

VO-raad pleit voor andere opzet examens

Examens in het voortgezet onderwijs moeten op de schop. Daarvoor pleit de VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

‘Regeringsfrac-ties gaan niet mee in kritiek’

De regeringsfracties in de Tweede Kamer lijken ongevoelig te zijn voor kritiek van verschillende beroepsorganisaties van accountants, fiscale adviseurs en administratieve dienstverleners op de fiscale plannen van het Kabinet-Rutte III.

Kamer vergadert

Zestien uur voorschools aanbod voor iedere peuter. Daarvoor pleiten de PO-Raad, Vereniging Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

Winkelier verliest vertrouwen

Het verschil tussen de winkeldiefstallen die politie onder ogen krijgt en wat er daadwerkelijk in winkels gebeurt, wordt steeds groter. Dit maakt Detailhandel Nederland bekend.

Voorstel Europese btw-richtlijn

Er wordt al jaren over gesproken, maar het lijkt erop dat lidstaten meer vrijheid krijgen binnen de zogeheten Europese btw-richtlijn. Tarieven onder vijf procent of zelfs nultarief voor bijvoorbeeld media moeten dan een optie zijn.

Brandbrief beroeps-organisaties

Vier beroepsorganisaties van fiscale adviseurs, accountants en administratief dienstverleners waarschuwen dat de fiscale plannen van het Kabinet-Rutte III slecht uitpakken voor mkb-ondernemers.

Nieuwe cyber-branche-vereniging

Een nieuwe branchevereniging voor cyberbeveiligers, met de naam Cyberveilig Nederland, moet de ‘cowboys’ in de markt weren, zo vertelt Petra Oldengarm vandaag in het FD. Oldengarm gaat de vereniging leiden.

Interieurarchi-tectentitel gehandhaafd

Het ministerie van OCW heeft 21 februari laten weten dat de titelbescherming voor interieurarchitecten gehandhaafd blijft. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten.

BNA presenteert Witboek

De BNA heeft vandaag een online Witboek en Architectenpool Groningen gepresenteerd. Het Witboek en een bijbehorende architectenpool moet helpen bij de door de BNA bepleitte integrale aanpak voor o.a. veiligheid.

branchevereniging

Bouwend Nederland

Brancheorganisatie Bouwend Nederland zet een Finch-woning in tijdens een roadshow langs acht gemeenten om aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken en oplossingen gerelateerd aan bouw en infra.

Uneto-VNI wil meldpunt

Installatiebranchevereniging Uneto-VNI wil een meldpunt instellen voor situaties waarin onbevoegde installateurs aan gastoestellen hebben gewerkt, en de verkregen informatie gaan delen met de overheid.


Trotse mediapartner van: