Vereniging in beeld

In dit tijdperk zijn professionele netwerken belangrijker dan ooit. Duurzaam succes vraagt om samenwerking, kennisdeling en nieuwe manieren van verbinden. Wij geloven in de unieke rol van branche- en beroepsverenigingen. Nu en in de toekomst.

Toine Beljaars (Bovag):

‘Steeds meer begrip bij verzekeraars voor kosten kwalitatief en veilig schadeherstel’

Branche-organisatie Akkerbouw

De Brancheorganisatie Akkerbouw laat onderzoek doen naar de bestrijding van de aaltjes Meloïdogyne chitwoodi en Meloïdogyne fallax met behulp van inundatie.

Moderetailers minder omzet

Het eerste kwartaal bleef de omzet van moderetailers in het mkb 2,6 procent achter bij vorig jaar en schoenenretailers 9 procent. Dat meldt INretail. De brancheorganisatie constateert tegelijkertijd een lichte groei in de categorie sneakers en jeans.

Bovag: Uitzending Radar apk ‘suggestief’

Bovag reageert uitgebreid op de uitzending van consumentenprogramma Radar op NPO1 van maandag 7 mei over misstanden bij apk-keuring.

Bonden nemen uitnodiging ov-branche in beraad

DEN HAAG – De bonden in het streekvervoer beraden zich op het aanbod van de werkgevers om…

Aanstellen functionaris gegevensbe-scherming huisartsen

Bij de meeste huisartsenpraktijken vindt geen grootschalige gegevensverwerking plaats.

Bruins: taakher-schikking mondzorg gaat door

Minister Bruno Bruins van Medische Zorg gaat de Tweede Kamer nog voor de zomer de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) sturen…

Trumps importheffingen moeten verdwijnen

Deze week schortte de Amerikaanse regering de importheffingen voor staal en aluminium uit de EU op, van 1 mei tot 1 juni.

Machine-importeurs hekelen nieuwe Europese regels

De nieuwe Europese regelgeving voor landbouw- en bosbouwmachines zorgt ervoor dat fabrikanten en importeurs in Nederland…

Tandartsen-tekort dreigt door wegblijven buitenlandse tandartsen

Er dreigt een tekort aan tandartsen.

Fedecom wil sneller veilig landbouw-verkeer

Fedecom wil meer snelheid bij de inrichting van een robuust systeem voor de verkeersveiligheid van landbouwmachines.

Meldpunt IKK

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft begin maart voor haar leden het Meldpunt IKK in het leven geroepen om ervaringen met de implementatie en de inspectie van de Wet IKK te melden.


Trotse mediapartner van: