Vereniging in beeld

In dit tijdperk zijn professionele netwerken belangrijker dan ooit. Duurzaam succes vraagt om samenwerking, kennisdeling en nieuwe manieren van verbinden. Wij geloven in de unieke rol van branche- en beroepsverenigingen. Nu en in de toekomst.

Interieurarchi-tectentitel gehandhaafd

Het ministerie van OCW heeft 21 februari laten weten dat de titelbescherming voor interieurarchitecten gehandhaafd blijft. Met deze beslissing komt een eind aan een aantal onzekere jaren voor interieurarchitecten.

BNA presenteert Witboek

De BNA heeft vandaag een online Witboek en Architectenpool Groningen gepresenteerd. Het Witboek en een bijbehorende architectenpool moet helpen bij de door de BNA bepleitte integrale aanpak voor o.a. veiligheid.

branchevereniging

Bouwend Nederland

Brancheorganisatie Bouwend Nederland zet een Finch-woning in tijdens een roadshow langs acht gemeenten om aandacht te vragen voor maatschappelijke vraagstukken en oplossingen gerelateerd aan bouw en infra.

Uneto-VNI wil meldpunt

Installatiebranchevereniging Uneto-VNI wil een meldpunt instellen voor situaties waarin onbevoegde installateurs aan gastoestellen hebben gewerkt, en de verkregen informatie gaan delen met de overheid.

ION

ION

Energie-efficiënte ondernemers, die veel energie nodig hebben voor hun bedrijfsprocessen, kunnen de energiebelasting terugvragen. Dit was al mogelijk voor elektrische energie, maar is sinds 1 januari 2017 ook voor aardgas.

KHN

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) steunt het initiatief van kleine horecaondernemers uit Hellevoetsluis, die uit onvrede met de praktijken van Thuisbezorgd.nl een eigen bestelplatform zijn begonnen.

Nieuw !

Aannemersvereniging Metselwerken, Het Hellende Dak en Vereniging Nederlandse Voegbedrijven zijn gefuseerd tot de brancheorganisatie Gebouwschil Nederland.

 

VHG

De VHG Handleiding De Levende Tuin is compleet vernieuwd en flink uitgebreid. Branchevereniging VHG presenteerde de nieuwe editie op 9 januari tijdens haar nieuwjaarsbijeenkomst op de eerste dag van de Groene Sector Vakbeurs in Hardenberg.

Bovag

De branchevereniging wil samenwerken met de koepelorganisatie Franchisenemers Netwerk Nederland om samen te lobbyen voor opname van de Nederlandse Franchise Code (NFC) in de wet.


Trotse mediapartner van: