Vernieuwd magazine Accountant brengt balans in online en offline communicatie

Een maandblad voor accountants na ruim een eeuw omvormen tot kwartaalmagazine. En alle vaktechnische content verhuizen naar de website. Dat deed de NBA in 2015. Tijd voor een lezersonderzoek.

(meer…)

Het eerste nummer van ‘De Accountant’ verscheen al in juli 1895. In 2010 ging het blad ‘Accountant’ heten. Maar het was nog altijd een maandblad, vol met stevige vaktechnische verhalen.

In 2014 werd besloten om dat maandblad om te vormen tot een kwartaalmagazine. De ‘vaktechnische’ artikelen en rubrieken over thema’s als beroepsregels, software, fiscaliteit, pensioen en verslaggeving verhuisden naar Accountant.nl. Met reden: informatie op de site is actueler, beter doorzoekbaar, interactief en blijvend beschikbaar.

De website, geopend in 2007 en inmiddels goed voor ruim vier miljoen pageviews per jaar, werd dus leidend. Het magazine kreeg een ander karakter: driemaandelijks, verdiepend, prikkelend en soms luchtig-verstrooiend. Een fraai kwartaalblad dat op de koffietafel past en ook buitenstaanders iets meegeeft over het accountantsberoep. Het eerste nummer nieuwe stijl verscheen in maart 2015. Na drie jaar tijd voor een klein lezersonderzoek.

Resultaten

Onder de ruim 23.000 accountants en anderen die het magazine ontvangen werden een korte en een langere versie van het lezersonderzoek uitgezet. In totaal vulden 564 mensen het onderzoek in. 98 procent daarvan is accountant.

De lezers waarderen het nieuwe magazine gemiddeld met een zeven. Bijna tweehonderd van de 564 respondenten gaf overigens een acht of hoger. 61 procent leest het blad altijd, 13 procent leest het nooit. Bijna 78 procent is het eens met de stelling dat het blad interessante onderwerpen bevat en een kleine 85 procent vindt het magazine aantrekkelijk om te zien. De inhoud is gevarieerd en prettig geschreven, aldus driekwart van de respondenten. De thematische opzet (ieder nummer heeft een aantal artikelen gebaseerd op een specifiek thema) is nog wat wennen, hoewel ruim de helft er positief over is.

Suggesties

Meest opmerkelijk in de reeks spontane suggesties bij het onderzoek: diverse respondenten pleiten voor meer vaktechnische verhalen in het blad! Mogelijk hebben die destijds de toelichting gemist, bij de verhuizing van zulke artikelen naar de website. Ook een aandachtspunt: voldoende aandacht blijven geven aan de mkb-praktijk van accountants. De ontwikkelingen rondom de grootste spelers in de markt vragen vaak om aandacht, maar de NBA telt ook heel veel leden die actief zijn in het mkb.

Als geheel best een behoorlijke uitslag, al biedt een zeven als gemiddeld cijfer nog ruimte voor verbetering. In het jongste nummer zijn we in ieder geval begonnen met een extra rubriek, waarin wordt verwezen naar de vaktechnische verhalen op de site. Want een kwartaalmagazine als opvolger van dat ruim een eeuw oude vakblad, dat is voor sommigen nog even wennen…

Tips

– Tijden en lezers veranderen, dus wees niet bang om je formule stevig aan te pakken;

– Gun je lezers exclusiviteit: Accountant stelt eerdere nummers van het blad pas online beschikbaar bij verschijning van de nieuwe editie;

– Papier is zeker niet dood: de papieren Accountant wordt veel beter gelezen dan de tabletversie;

– Houd een lezersonderzoek zo compact mogelijk; de korte versie scoorde duidelijk hoger qua respons.

Marc Schweppe is hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl