Volledig digitaal communiceren?

Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs, stapte ervan af toen bleek dat de afstand tussen leden en vereniging groeide. Ze lanceerde een print magazine om het verenigingsgevoel nieuw leven in te blazen.

(meer…)


Kostenbesparing en inspelen op het veranderende medialandschap: dat waren voor Adfiz de afgelopen jaren redenen om al haar communicatie te digitaliseren. Maar dat pakte voor de band tussen de vereniging en haar leden niet goed uit. Daarop werd Adfiz Magazine in het leven geroepen. Een papieren magazine dat de toegevoegde waarde van de vereniging uitdraagt en een verenigingsgevoel moet creëren. Een prima keuze, zo bleek. En daarbij zijn de kosten voor uitgave van het magazine voor Adfiz nihil. Dankzij de verbinding die Elma legde met toeleveranciers: de kosten zijn daardoor voor een groot deel gedekt.

Elma ontwikkelde voor Adfiz de bladformule van het nieuwe magazine en tekende voor het ontwerp. Ook zijn we vertegenwoordigd in de redactieraad en het redactieteam en verzorgen we een groot deel van de tekstuele invulling. Verder verzorgen we de opmaak, bijkomende fotografie en acquisitie en produceren en verspreiden we het magazine.