VVCM start samenwerking met Elma Media

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt de belangen van iedereen die binnen het credit management vak werkzaam is. Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen, het is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. (meer…)

En, indien goed uitgevoerd, zal credit management commerciële en marketingdoelstellingen ondersteunen. Kortom, credit management is voor elke organisatie van essentieel belang. De vereniging viert dit jaar haar zesde lustrum.

De Credit Manager is hét onafhankelijke vakblad in Nederland op het gebied van credit management. En tevens officieel orgaan van de VVCM. Het magazine verschijnt vier keer per jaar en bevat praktijkgerichte artikelen en interviews over actuele thema’s en trends in het vakgebied. Regelmatig komen professionals aan het woord om hun visie weer te geven. De redactie heeft als missie het promoten van het vakgebied op een actuele, professionele, kritische, onafhankelijke en informatieve manier. De Credit Manager staat voor nieuws en achtergronden, verrijking en verdieping.

Het vakblad heeft een goede reputatie en is een integraal onderdeel van VVCM strategie voor kennisdeling. Het is altijd in eigen beheer is uitgegeven, voor en door leden, met een eindredacteur en vormgever die aan de wieg van het blad staan. Het landschap van gedrukte media veranderd en traditionele adverteerders migreren nu vaak naar online modellen. Vrijwilligers zijn moeilijker te vinden en het uitgeven van het blad legt een belangrijk beslag op de beschikbare tijd van het secretariaat. De VVCM heeft niet langer de middelen om de kosten te financieren.

In Elma Media hebben wij een partner gevonden die het risico bij de vereniging weghaalt en de continuïteit kan garanderen. Daarnaast kunnen we adverteerders en andere partners cross mediale mogelijkheden bieden binnen het VVCM platform. Denk hierbij aan een banner of een White paper op de VVCM homepage, branded content via de sociale netwerken of een directe mailing aan het ledenbestand. Elma is al jaren mediapartner voor branche- en beroepsverenigingen en zal de acquisitie, vormgeving, drukwerk en verspreiding van vakblad De Credit Manager uit handen nemen.

Het vakgebied heeft zich in de afgelopen jaren in hoog tempo ontwikkeld en kennis is en blijft de belangrijkste “asset” van onze vereniging. Of het nu gaat over opleidingen, het delen van kennis via het vakblad of kennisuitwisseling via de welbekende kennissessies, onze leden hechten de meeste waarde aan kennis over het vakgebied Credit Management. We hopen door de samenwerking met Elma het bereik van de vereniging nog verder te vergroten en het belang van goed credit management voor iedere organisatie te promoten.