Wat verdient een verenigingsprofessional?

Om nieuwe drijvende krachten binnen te halen bij verenigingen, is de beloning die aan de betreffende functies gekoppeld is een van de bepalende factoren. Het is daarom belangrijk goed in beeld te hebben wat marktconforme salarissen zijn voor verenigingsmanagers en beleidsmedewerkers. VM (het platform voor verenigingsprofessionals) en AWVN (de grootste werkgeversvereniging van Nederland) brachten het huidige beloningsbeleid in kaart.

(meer…)

Beloningsbeleid
Voor verenigingen gelden meestal weinig regels voor het beloningsbeleid. Bij 60% van de verenigingen bepaalt het bestuur het op basis van een salarisgebouw met minimum- en maximumsalarissen, 15% volgt een cao.  Daarbij wordt uiteraard rekening gehouden met maatschappelijke verwachtingen, zoals transparantie en bescheidenheid, aangezien het veelal gaat om (semi)publieke functies.

VM en AWVN onderscheiden drie typeringen van verenigingsprofessionals en -managers, gebaseerd op de zwaarte van de functie (mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, initiëren, leidinggeven, vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten etc.). Ze komen tot het volgende overzicht:

 type 1  N  type 2  N type 3  N
verenigingsmanager  71.551*      20  90.171    53  109.071  40
verenigingsprofessional  59.642  104  64.441  170    83.991  26

*Peildatum 1 januari 2015.

Opvallend
-De relatief jonge gemiddelde leeftijd van 42 jaar voor verenigingsmanager: typering (voor de overige functietyperingen ligt de gemiddelde leeftijd tussen 45 en 51 jaar.)
-De gemiddelde beloning voor verenigingsmanager ligt 30% hoger dan die voor verenigingsprofessional.