#wijzijndna 2019

Afgelopen donderdag, 26 september, was alweer het vierde DNA Jaarcongres. DNA wil graag een proeftuin zijn voor verenigingen en het jaarcongres laat dat zien. Het is elk jaar anders van opzet. De doelen zijn minder veranderlijk: inspireren, kennis delen en successen in het vak vieren. (meer…)

Netwerk
Dit jaar is extra ingezet op het actief betrekken van alle deelnemers. “We willen niet alleen dat zij het congres interessant vinden, maar dat ze zich ook gezien,  gehoord en betrokken voelen. Om dat te versterken waren sommige plenaire sessies aan ronde tafels – ontbijt, een intervisie na de learninglabs – en gingen de deelnemers tijdens de lunch in groepjes de stad in, samen met een ambassadeur. Dit is niet alleen fijn voor de deelnemers, het is ook goed voor de vereniging, het versterkt het onderlinge netwerk”.

Muziek
Verenigingen, daar zit muziek in. Het gekozen thema van 2019, legt de focus op de waarde die verenigingen toevoegen aan de samenleving en  aan hun sector of veld. Niemand kan dit beter verwoorden dan Herman Pleij die zonder meer stelt dat we zonder verenigingen Nederland afschaffen. Al zegt hij er wel bij dat verenigingen er tegenwoordig vaak heel anders uitzien. We kunnen ze volgens hem herkennen als aanmaakplaatsen van gedachten en ideeën, waar mensen elkaar uitdagen en samen besluiten nemen.

De locatie, De Philharmonie in Haarlem, leent zich bij uitstek voor kleine en grotere muzikale momenten, zoals een concert via alle smartphones. En dan waren er nog de dagvoorzittters, Rob en Emiel, met hun magische toevoeging. Of was het toch topscheidsrechter Björn Kuipers voor wie de verenigingsprofessionals echt op het puntje van de stoel kwamen?  Hij liet zien hoe een topscheidsrechter supersnel moet beslissen en dat kan door heel intensief samenwerken met zijn team. Hij heeft ook heel mooi laten zien hoe je snel fouten herstelt, door ze toe te geven en te vertrouwen op anderen.

Aanstormend talent
Het DNA Jaarcongres wil ook successen in het vak vieren en dan gaat het om vernieuwers die stappen hebben gezet om hun vereniging toekomstproof  te maken. Er is een DNA Award voor een talent, en voor een vereniging. De jury draagt twee keer drie kandidaten voor en de congresdeelnemers beslissen. Voor het jonge talent mocht de vereniging dit jaar ook een bestuurder voordragen. Dit maakt het vergelijken lastiger; de inspiratie misschien groter. Juist ook jonge bestuurders en jonge leden kunnen de vereniging vernieuwen.

De winnaars: de DNA Award 2019 voor talent is voor Margriet Baan, INretail, de DNA Award voor vernieuwende vereniging is voor AYA Zorgnetwerk. Formeel een stichting, maar voldoet perfect aan alles waaraan Herman Pleij een Nederlandse vereniging herkent.