Nieuws

130 jaar KNS, een verenigde branche maakt het verschil

Door verenigd te zijn als Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS) worden de belangen van de ambachtelijke slagers in Nederland al 130 jaar behartigd. Op 11 maart bestond de vereniging officieel 130 jaar en is daarmee één van de oudere brancheverenigingen in Nederland. Deze lange geschiedenis bewijst de noodzaak en het succes van collectieve vertegenwoordiging.

Als de belangenvereniging van de ambachtelijke slager in Nederland realiseert de KNS wat nodig is voor de ambachtelijke slager op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap. Zowel individueel als collectief. Naast gesprekspartner voor natuurlijk haar leden maar ook stakeholders en de politiek, worden instrumenten voor de gehele branche ontwikkeld zoals de hygiënecode, risico-inventarisatie en -evaluatie  (RI&E) en de cao. Het zwaartepunt van de activiteiten van de KNS ligt op het collectief belang, dus gericht op de hele branche. 

Bijna 80% van de individuele slagerondernemers is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Slagers om in gezamenlijkheid op te komen voor de slagersbelangen. De aanleiding om te verenigen kwam aan het einde van de 19e eeuw om een vuist te maken tegen de import van Amerikaans spek die ten koste ging van Nederlands spek. Door te verenigen als slagers stopte deze import. In de afgelopen 130 jaar is keer op keer bewezen dat door een verenigde branche belangrijke doelen worden behaald voor de slagers.

Voorzitter Ad Bergwerff: “Dit jaar vieren wij dat we als vereniging 130 jaar bestaan, waarvan alweer 30 jaar met een koninklijke status. Veel is er in die tijd veranderd, maar er zijn ook zaken die zijn gebleven! De passie voor ons ambacht en het vakmanschap, en voor de leden van de KNS de belangenbehartiging! Als vereniging kunnen we trots zijn op een geschiedenis met vakbroeders, die telkens weer het belang van een sterke vereniging hebben gezien en daar tijd voor hebben willen vrijmaken. Dankbaar ben ik voor een sterk secretariaat dat het “hart voor slagers” uitdraagt! Dat geeft moed voor de toekomst.”

Bron: KNS