Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

NOVE start campagne ‘We zijn goed op weg’

Begin september is de brandstofbranche in samenwerking met Elma Media de campagne ‘We zijn goed op weg’ gestart. Daarmee wil de NOVE (Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche) namens haar leden Nederland bewust maken wat er al gebeurt om de CO2-uitstoot van vervoermiddelen, werktuigen en machines te reduceren. “Er gebeurt al veel en daarmee hebben we ook al veel bereikt. (meer…)

De noodzaak om klimaatneutrale oplossingen te bedenken is groot

Nieuwe NBA-campagne: accountant onmisbaar in het mkb

Als voortzetting op de campagne ‘Nederland rekent op zijn accountants’ lanceerde de NBA vanaf 16 augustus een nieuwe campagne, die zich specifiek richt op mkb-ondernemers. (meer…)

In de nieuwe campagne wordt de meerwaarde van een accountant voor ondernemers in het mkb onderstreept

Ledenwerving tijdens Corona

Het werven van nieuwe leden speelt bij iedere vereniging een grote rol en is een proces dat eigenlijk altijd doorgaat. Bent u volop aan het nadenken hoe u de ledenwerving in deze Coronatijden aanpakt? Wij geven u enkele kant en klare tips. (meer…)

Denk na over een pakkende boodschap

KNB valt in de prijzen met reclamecampagne

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft een bronzen AMMA Award gewonnen met de campagne ‘Hé notaris vertaal ‘s‘ van notaris.nl. Twee jaar geleden sleepte de beroepsorganisatie nog de Grand Prix Content Marketing-award in de wacht met de socialmediacampagne #NotarisTaalZonderOmhaal. (meer…)

Cliënten wensen klare notaristaal in plaats van hen ondoorgrondelijk juridisch jargon

Doe mee met het Nationaal VerenigingsOnderzoek

De Nederlandse Associatie houdt dit jaar weer hét Nationaal VerenigingsOnderzoek (NVO). In dit onderzoek worden kennis, gegevens, inzichten en ideeën bij elkaar gebracht en kunnen verenigingen elkaar helpen. Daar heeft uw vereniging ook baat bij, bijvoorbeeld op thema’s als ledenbinding, financieringsmodellen en vergelijkingen met andere verenigingen. (meer…)

Tijdens het DNA Jaarcongres op 18 november worden de resultaten gepresenteerd

VGCt trakteert

Dit jaar bestaat de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën 55 jaar. Niet zo’n mooi rond getal als 50 of 60 jaar, maar het is alsnog een mooie leeftijd om dit jubileum met de leden te vieren. “En dus begon voor ons de zoektocht naar hét geschikte cadeau voor ál onze leden. (meer…)

De reden om nadrukkelijk voor ‘ouderwets’ print te kiezen is juist vanwege de attentiewaarde

100 jaar CVAH, 100 jaar SAMEN

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel bestaat 100 jaar, dat is niet niks. Vóór de oprichting van de CVAH waren er al markten en ook regionale belangenverenigingen. Om verdeeldheid tegen te gaan zijn verschillende marktverenigingen samen gegaan. Zo is de CVAH ontstaan. Van regels, marktmeesters en verordeningen was toen nog nauwelijks sprake. (meer…)

Samen maken we de markt sterk

Hoe de restyling van het vakblad kan bijdragen aan groei

Deze maand verschijnt KADER, hét vakblad voor leidinggevenden in het onderwijs, voor het eerst na een flinke restyling op de mat bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het proces startte een jaar geleden met een vragenlijst onder leden naar de tevredenheid en verbeterpunten voor het magazine. “Gemiddeld beoordelen leden het blad met een 8,1 en uit het lezersonderzoek bleek dat de inhoud van het blad wordt gezien als relevant, deskundig en up-to-date. (meer…)

We zijn enorm blij met het resultaat

NVS-NVL en VvSL samen verder onder nieuwe naam: BiOND

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de verenigingen voor schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS- NVL en VvSL gefuseerd. Zij gaan samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs onder de nieuwe naam BiOND (Begeleiders in Onderwijs). (meer…)

Een nieuwe, frisse, moderne en herkenbare huisstijl, passend bij de nieuwe vereniging

Jaarvergadering mag voorlopig digitaal

Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen vergaderingen van rechtspersonen van verenigingen niet fysiek plaatsvinden. (meer…)

De spoedwet is verlengd tot 1 oktober 2021

Brancheorganisaties FEDA & NMT gaan samen ruillidmaatschap aan

Netherlands Maritime Technology (NMT) is verheugd te kunnen melden dat zij per 1 augustus 2021 een ruillidmaatschap is aangegaan met de Federatie Aandrijven en Automatiseren, FEDA. Roel de Graaf, directeur van NMT geeft aan: “Veel van onze leden zijn aangesloten bij de FEDA. (meer…)

Het ruillidmaatschap heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van beide partijen te bevorderen

KNB start met trots imagocampagne

Wie aan de notaris denkt, denkt aan een akte. Terwijl het beroep veelzijdiger is dan alleen de juridische kant ervan. Met de campagne ‘Het Moment” staat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stil bij de talloze momenten die hebben geleid tot dat ene, allesbeslissende moment. (meer…)

Een bijdrage waar het notariaat trots op kan én moet zijn
Trotse mediapartner van: