Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Accountantsberoep, 125 jaar oud maar springlevend!

In 1895 werd de eerste Nederlandse beroepsvereniging voor accountants opgericht. De opkomst van het accountantsberoep was een reactie op enkele aansprekende boekhoudfraudes, waarvan de Pincoffs-affaire hier de bekendste was. Dit jaar bestaat het georganiseerd accountantsberoep dus alweer 125 jaar in Nederland. (meer…)

Tegelijk is het accountantsberoep relevanter dan ooit

KNB helpt stappenplan WBTR ontwikkelen

Verenigingen staan door de komende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en het UBO-register voor een nieuwe ronde administratieve rompslomp. Nieuwe regels dwingen mogelijk om de statuten aan te passen, gegevens te delen en dingen anders te doen. Maar de nieuwe regels bergen ook voordelen in zich. Behalve dat het goed is om transparant te zijn voor leden, stakeholders en de samenleving, zijn er ook voordelen voor de vereniging zelf. (meer…)

Toch is het ook in kleinere verenigingen belangrijk om goed te regelen hoe je met geld omgaat – denk bijvoorbeeld aan het vier-ogen principe

Het primaire proces van de leden

Verenigingen die voor Corona proactief bezig waren, deden het toen al relatief goed. Ze werden door hun leden gezien als een waardevolle toevoeging.

Corona heeft aangetoond dat leden juist in moeilijke tijden terugvallen op hun vereniging om hen te helpen bij hun primaire proces. Leden namen veelvuldig contact op met hun vereniging om een beroep te doen op hun expertise. (meer…)

Praktisch ondersteunen vanuit deskundigheid

Definitief naar virtueel?

In het begin van Corona vielen alle vergaderingen weg. Dit werd later digitaal opgepakt. Wat vraagt dit van een verenigingsprofessional t contact richting de leden en al het andere verenigingswerk digitaal te doen? (meer…)

De echte fysieke ontmoeting blijft toch het fundament van de verenigingswereld

Delcour benoemd tot directeur KIVI

Miguel Delcour is benoemd tot directeur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Hij neemt per direct de taken van interim-directeur Bart Struwe over. (meer…)

KIVI heeft tegenwoordig 18.000 leden in vrijwel iedere technische specialisatie.

Spoedwet digitale ALV verlengd

30 september is het besluit met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet Covid-19 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de spoedwet digitale ALV formeel verlengd tot 1 december 2020. Aangezien alle partijen behoefte hebben aan helderheid wat betreft de verlenging van de spoedwet is besloten na 1 december het uitgangspunt te hanteren dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. (meer…)

Dit uitgangspunt van ‘verlenging, tenzij’ komt tegemoet aan de wens van alle partijen om voor de wat verdere toekomst duidelijkheid te geven

Brancheorganisaties bezorgd over status digitale economie

Brancheorganisaties uit de digitale economie vinden dat het kabinet onvoldoende bereid is om de juiste investeringen te doen op het gebied van digitalisering. Negen organisaties stellen dat er in Nederland onder andere meer digitale weerbaarheid en digitale vaardigheden nodig zijn. Zo is er sprake van een groeiend tekort aan vakkrachten in de sector. (meer…)

Er moet ook meer aandacht komen voor verduurzaming en cybersecurity

Verleng de levensduur van uw waardevolle content met de Kennisbank

Een papieren magazine is nog steeds een krachtig en doeltreffend communicatiemiddel om uw leden mee te bereiken. Na verloop van tijd verdwijnt uw ledenmagazine uit het zicht en daarmee ook de waardevolle content. Daarom introduceren wij de Kennisbank.

(meer…)

Ledencommunicatie is zenden, ontvangen, reageren, stimuleren en inspireren

Branchevereniging VHG reageert op Troonrede

“Nederland moet niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoon land”. Voor Branchevereniging VHG slaat deze zin uit de Troonrede precies de spijker op zijn kop. “De coronacrisis heeft er stevig ingehakt en we zullen ons schrap moeten zetten om de effecten op de langere termijn het hoofd te bieden. Niet alleen economisch, maar ook sociaal”, zegt Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. (meer…)

Positief is VHG ook over de grotere rol, die de Rijksoverheid wil gaan innemen in het ruimtelijke beleid in ons land

Besturen KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de besturen van KNMT en ANT het voornemen om een fusie van beide tandartsverenigingen tot stand te brengen bekrachtigd. (meer…)

De verenigingen willen samengaan op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen behouden.

Notariaat Magazine krijgt een nieuw jasje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft al 20 jaar Notariaat Magazine uit, een magazine met alle ins & outs over het notariaat. Daarnaast heeft de KNB ook verschillende andere communicatiekanalen, zoals een corporate website, een ledennet, nieuwsbrieven en social media. Natuurlijk is daartussen nu al een wisselwerking, maar dit wil de KNB graag verder optimaliseren en integreren. (meer…)

De KNB is hiervoor bij Elma uitgekomen omdat zij voor branche- en beroepsverenigingen verschillende activiteiten aanbieden: strategie, conceptontwikkeling, maar ook vormgeving, advertentieacquisitie en verzending

VVCM start samenwerking met Elma Media

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt de belangen van iedereen die binnen het credit management vak werkzaam is. Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen, het is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. (meer…)

We hopen door de samenwerking met Elma het bereik van de vereniging nog verder te vergroten
Trotse mediapartner van: