Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

VGCt trakteert

Dit jaar bestaat de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën 55 jaar. Niet zo’n mooi rond getal als 50 of 60 jaar, maar het is alsnog een mooie leeftijd om dit jubileum met de leden te vieren. “En dus begon voor ons de zoektocht naar hét geschikte cadeau voor ál onze leden. (meer…)

De reden om nadrukkelijk voor ‘ouderwets’ print te kiezen is juist vanwege de attentiewaarde

100 jaar CVAH, 100 jaar SAMEN

De Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel bestaat 100 jaar, dat is niet niks. Vóór de oprichting van de CVAH waren er al markten en ook regionale belangenverenigingen. Om verdeeldheid tegen te gaan zijn verschillende marktverenigingen samen gegaan. Zo is de CVAH ontstaan. Van regels, marktmeesters en verordeningen was toen nog nauwelijks sprake. (meer…)

Samen maken we de markt sterk

Hoe de restyling van het vakblad kan bijdragen aan groei

Deze maand verschijnt KADER, hét vakblad voor leidinggevenden in het onderwijs, voor het eerst na een flinke restyling op de mat bij leden van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS). Het proces startte een jaar geleden met een vragenlijst onder leden naar de tevredenheid en verbeterpunten voor het magazine. “Gemiddeld beoordelen leden het blad met een 8,1 en uit het lezersonderzoek bleek dat de inhoud van het blad wordt gezien als relevant, deskundig en up-to-date. (meer…)

We zijn enorm blij met het resultaat

NVS-NVL en VvSL samen verder onder nieuwe naam: BiOND

Met ingang van 1 augustus 2021 zijn de verenigingen voor schooldecanen en leerlingbegeleiders NVS- NVL en VvSL gefuseerd. Zij gaan samen verder als één nieuwe vereniging voor begeleiders in het onderwijs onder de nieuwe naam BiOND (Begeleiders in Onderwijs). (meer…)

Een nieuwe, frisse, moderne en herkenbare huisstijl, passend bij de nieuwe vereniging

Jaarvergadering mag voorlopig digitaal

Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen vergaderingen van rechtspersonen van verenigingen niet fysiek plaatsvinden. (meer…)

De spoedwet is verlengd tot 1 oktober 2021

Brancheorganisaties FEDA & NMT gaan samen ruillidmaatschap aan

Netherlands Maritime Technology (NMT) is verheugd te kunnen melden dat zij per 1 augustus 2021 een ruillidmaatschap is aangegaan met de Federatie Aandrijven en Automatiseren, FEDA. Roel de Graaf, directeur van NMT geeft aan: “Veel van onze leden zijn aangesloten bij de FEDA. (meer…)

Het ruillidmaatschap heeft als doel de gemeenschappelijke belangen van beide partijen te bevorderen

KNB start met trots imagocampagne

Wie aan de notaris denkt, denkt aan een akte. Terwijl het beroep veelzijdiger is dan alleen de juridische kant ervan. Met de campagne ‘Het Moment” staat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) stil bij de talloze momenten die hebben geleid tot dat ene, allesbeslissende moment. (meer…)

Een bijdrage waar het notariaat trots op kan én moet zijn

Jaarverslag ANBOS

2020 gaat de boeken in als het jaar van de coronacrisis. Ook bij ANBOS, de belangenbehartiger van gediplomeerde schoonheidsspecialisten in Nederland, was het ‘alle hens aan dek’, want ondernemers in de schoonheidsverzorging hebben de enorme impact gevoeld en de kracht van het collectief werd zichtbaarder dan ooit. (meer…)

In het jaarverslag blikt de branchevereniging terug op een heftig en bewogen jaar

5 tips om uw leden te behouden!

Tijdens de Corona-crisis zijn bij veel verenigingen de ledentallen opgebloeid. Nu per 26 juni landelijke versoepelingen van de Coronamaatregelen zijn doorgevoerd, is zaak de leden te behouden. De grote vraag is: hoe krijg en houd ik leden betrokken bij de vereniging? (meer…)

Hoe houd u leden betrokken om er zo voor te zorgen dat ze lid blijven?

WBTR per 1 juli; wat houdt dit in?

Met ingang van 1 juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht. De WBTR is bedoeld om het bestuur en toezicht van onder meer verenigingen en stichtingen te verbeteren. (meer…)

Ga na welke aanvullende regels voor uw vereniging gelden

Taxatie-brancheorganisaties verhogen kwaliteit door samenwerking

Op 1 juli 2021 treedt het nieuwe model Taxatierapport Woonruimte in werking. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), Vastgoedpro en VBO lichten toe wat er precies verandert: De brancheorganisaties stellen de afgelopen jaren meermalen te hebben gediscussieerd met toezichthouders en andere belanghebbenden omtrent taxaties. (meer…)

Volgens de partijen heeft dit geleid tot een “stevige kwaliteitsverbetering” op het product en op de kennis en kunde van de taxateur

Koolmees wil administratieve lasten bij NOW-controle verlichten

Demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief zes verlichtingen van de administratieve lasten voorgesteld van de controle op de NOW-regeling. Dit naar aanleiding van oproepen van VNO-NCW en MKB Nederland en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. (meer…)

De zes voorstellen betekenen forse verlichting van de administratieve lasten van werkgevers
Trotse mediapartner van: