Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Duizenden aanmeldingen na oproep ActiZ

Mensen die willen helpen in de zorg melden zich volop aan. Sinds een oproep eind vorige week registreerden zich 4700 mensen zonder ervaring in de zorg en nog eens ruim duizend met ervaring. (meer…)

Mensen die nu weinig om handen hebben, is gevraagd – tegen betaling – te komen helpen in de zorg

KNB start nieuwe campagne ‘Hé notaris, vertaal ‘s!’

Op maandag 9 november startte de nieuwe online campagne ‘Hé notaris, vertaal ‘s!’ van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Op www.notaris.nl/vertaal kunnen mensen notariële termen vertalen naar gewonemensentaal. Om de nieuwe website onder de aandacht te brengen, is er een uitgebreide online en social mediacampagne gestart. (meer…)

De campagne is een vervolg op de duidelijke taal campagne van vorig jaar

Verenigingen onmisbaar gebleken in coronatijd

Belangen-, beroeps- en vrijwilligersverenigingen zijn nog altijd sociaal en economisch onmisbaar voor de Nederlandse samenleving. Hun belangrijke rol is in de coronatijd nog eens duidelijk onderstreept. Dat blijkt uit de eerste editie van het Nationaal VerenigingsOnderzoek, waarvan de resultaten op vrijdag 20 november zijn gepresenteerd. (meer…)

“Juist dit jaar hebben verenigingen een onmisbare rol gespeeld bij de aanpassing van de samenleving aan de coronatijd”

Communicatie AVS scoort een dikke voldoende

Afgelopen weken peilde de AVS de tevredenheid van haar leden met name over de communicatie met en vanuit de vereniging. Over het algemeen kreeg de AVS een rapportcijfer 7,9. Vorig jaar lag de tevredenheid op 7,2 en daarmee steeg de tevredenheid in 2020 met 0,7 punten. In totaal zegt 86 procent van de leden de AVS aan te bevelen aan anderen en 10 procent zegt dat misschien te doen. De Net Promoter Score komt op 20. (meer…)

De digitale nieuwsbrief en Kader Primair worden als meest positief beoordeeld

ANT en KNMT organiseren fusiewebinar

Vanaf 1 januari willen de KNMT en ANT samen verder als één krachtige en toekomstbestendige beroepsvereniging. Afgelopen donderdag 12 november hebben de ANT en KNMT daarom een speciaal fusiewebinar georganiseerd om de voorgenomen fusie toe te lichten en al de vragen van de leden rondom te fusie te beantwoorden.

Bekijk hier het fusiewebinar

Eén krachtige en toekomstige beroepsvereniging

Accountantsberoep, 125 jaar oud maar springlevend!

In 1895 werd de eerste Nederlandse beroepsvereniging voor accountants opgericht. De opkomst van het accountantsberoep was een reactie op enkele aansprekende boekhoudfraudes, waarvan de Pincoffs-affaire hier de bekendste was. Dit jaar bestaat het georganiseerd accountantsberoep dus alweer 125 jaar in Nederland. (meer…)

Tegelijk is het accountantsberoep relevanter dan ooit

KNB helpt stappenplan WBTR ontwikkelen

Verenigingen staan door de komende Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen en het UBO-register voor een nieuwe ronde administratieve rompslomp. Nieuwe regels dwingen mogelijk om de statuten aan te passen, gegevens te delen en dingen anders te doen. Maar de nieuwe regels bergen ook voordelen in zich. Behalve dat het goed is om transparant te zijn voor leden, stakeholders en de samenleving, zijn er ook voordelen voor de vereniging zelf. (meer…)

Toch is het ook in kleinere verenigingen belangrijk om goed te regelen hoe je met geld omgaat – denk bijvoorbeeld aan het vier-ogen principe

Het primaire proces van de leden

Verenigingen die voor Corona proactief bezig waren, deden het toen al relatief goed. Ze werden door hun leden gezien als een waardevolle toevoeging.

Corona heeft aangetoond dat leden juist in moeilijke tijden terugvallen op hun vereniging om hen te helpen bij hun primaire proces. Leden namen veelvuldig contact op met hun vereniging om een beroep te doen op hun expertise. (meer…)

Praktisch ondersteunen vanuit deskundigheid

Definitief naar virtueel?

In het begin van Corona vielen alle vergaderingen weg. Dit werd later digitaal opgepakt. Wat vraagt dit van een verenigingsprofessional t contact richting de leden en al het andere verenigingswerk digitaal te doen? (meer…)

De echte fysieke ontmoeting blijft toch het fundament van de verenigingswereld

Delcour benoemd tot directeur KIVI

Miguel Delcour is benoemd tot directeur van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Hij neemt per direct de taken van interim-directeur Bart Struwe over. (meer…)

KIVI heeft tegenwoordig 18.000 leden in vrijwel iedere technische specialisatie.

Spoedwet digitale ALV verlengd

30 september is het besluit met betrekking tot de verlenging van de Tijdelijke wet Covid-19 gepubliceerd in het Staatsblad. Hiermee is de spoedwet digitale ALV formeel verlengd tot 1 december 2020. Aangezien alle partijen behoefte hebben aan helderheid wat betreft de verlenging van de spoedwet is besloten na 1 december het uitgangspunt te hanteren dat de spoedwet wordt “verlengd, tenzij”. (meer…)

Dit uitgangspunt van ‘verlenging, tenzij’ komt tegemoet aan de wens van alle partijen om voor de wat verdere toekomst duidelijkheid te geven
Trotse mediapartner van: