Nieuws

Elma Media verzorgt acquisitie voor Unie van Waterschappen

In opdracht van KrisKras Communicatie gaat Elma Media de acquisitie verzorgen voor de communicatiemiddelen van de Unie van Waterschappen. Kris Kras Communicatie ontwikkelt voor de Unie van Waterschappen een vernieuwde strategie en een nieuw ontwerp van het magazine.

Het betreft Het Waterschap, het magazine voor alle stakeholders van de waterschappen, en de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

Silvèr Snoek, commercieel directeur van Elma Media : “We zijn blij met deze opdracht voor de Unie van Waterschappen. En we zijn vastberaden om onze expertise in te zetten om de commerciële impact van het magazine te vergroten.”

Over de Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de 21 waterschappen in Nederland. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.