UVW

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de 21 waterschappen in Nederland. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

De Unie vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking.

Uitdaging

In opdracht van KrisKras Communicatie verzorgt Elma Media de acquisitie  voor de communicatiemiddelen van de Unie van Waterschappen. Naast de printtitel “Het Waterschap’, die vier keer per jaar verschijnt, zijn de digitale nieuwsbrief en de website onderdeel van de crossmediale propositie.

Resultaat

Een mooie samenwerking! Het Waterschap is het relatieblad voor de leden van de Unie van Waterschappen waarin actuele thema’s terugkomen en waarmee de waterschappen op de hoogte worden gehouden van landelijke thema’s die in Den Haag en Brussel spelen. Door adverteerders crossmediaal een podium te bieden, zorgen we voor extra inkomsten waardoor het blad nog krachtiger neergezet kan worden.

Recente projecten

Wilt u ook advies?