Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Elma ondersteunt verenigingen in Coronacrisis


Sinds de Corona uitbraak in Nederland staan alle branche- en beroepsverenigingen hun leden bij door hen te adviseren over de mogelijke gevolgen effecten van de coronacrisis. De verengingen zetten alles op alles om vragen te beantwoorden en hun leden te ondersteunen in deze “nieuwe werkelijkheid”. (meer…)

Verengingen zetten alles op alles om hun leden te ondersteunen in deze “nieuwe werkelijkheid”

Verenigingen hebben publicitair goud in handen

Met hun grote achterban beschikken verenigingen over een enorme hoeveelheid kennis. Daarmee hebben zij goud in handen om publicitair te benutten. Dit geeft verenigingen een sterke uitgangspositie voor een proactief persbeleid. (meer…)

Met een duidelijke probleemstelling en een maatschappelijke context toont u hierin uw oplossing en dus meerwaarde

NVRD online met NVRDtalks

In april 2020 is de NVRD (vereniging van publieke afvalinzamelaars) begonnen met NVRDtalks. Online sessies waar sprekers een presentatie houden en hierna vragen uit het publiek beantwoorden. Omdat er geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk zijn biedt de NVRD deze mogelijkheid nu online aan. Naast NVRDtalks zijn er meerdere bijeenkomsten online gegaan zoals die van de Benchmark en circulaire ambachtscentra. (meer…)

De dialoog met de leden aan de hand van een inspirerend verhaal

Lobbyen in crisistijd

Tijdens deze Coronacrisis is het voor veel verenigingen van belang om doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. In deze tijd, waarin de beheersing van het corona-virus centraal staat, neemt de leidende rol van de overheid toe. Beleidsmakers hebben een ruimere marge om snel ingrijpende maatregelen te nemen en dus moet je als vereniging in deze tijd het verschil maken. (meer…)

Werk samen en zoek elkaar

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS hebben positief gereageerd op dit initiatief. (meer…)

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen uitkomsten komen

Hygiëne-protocol ter voorbereiding heropening kappers

Kappers mogen hun vak niet uitoefenen, maar dat betekent niet dat ze zitten af te wachten! De ANKO is dan ook al bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de branche. Ze willen zich daarin proactief opstellen richting het RIVM. Als ze weer open mogen, willen ze daar helemaal klaar voor zijn. (meer…)

De ANKO is al bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de branche

ALV heeft noodwet nodig

Verenigingen hebben te maken met een duivels dilemma: de ALV aanpassen aan de huidige voorschriften kan vaak alleen door een ALV te organiseren. De meeste ALV’s kunnen alleen doorgaan als er een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd waar leden aan kúnnen deelnemen, als ze dat willen. (meer…)

Belangrijkste aandachtspunt is het creëren van een noodwet om een online ALV mogelijk te maken

VM in transitie

Vorige week plofte het laatste nummer van VM in het bekende format in de brievenbus van de vereniging. Het is waarschijnlijk voor weinigen weggelegd om dit nummer direct open te slaan, maar alle leden en abonnees kunnen VM heel gemakkelijk online lezen. (meer…)

We willen het blad en vereniging dichter bij elkaar brengen

Raak geïnspireerd door content van andere verenigingen

Elma Media heeft vorig jaar een nieuw online initiatief geïnitieerd, het Elma Content Sharing Platform. Hierop worden artikelen van meerdere verenigingen gepubliceerd. Doordat op het platform content wordt gedeeld van andere verenigingen is het een permanente inspiratiebron voor elke verenigingsprofessional. (meer…)

Een permanente inspiratiebron voor elke verenigingsprofessional

Samen sterker

Een bijzonder moment om te schrijven dat je samen sterker bent. In deze tijden van Corona crisis waarin je afstand tot elkaar moeten houden en elkaar toch nodig hebt om ook in moeilijke tijden vooruit te komen. (meer…)

We kunnen met ons tijdschrift  weer benadrukken hoe goed het is om lid te zijn van een brancheorganisatie

Nieuwe communicatiestrategie voor de Staalfederatie Nederland

De Staalfederatie Nederland is de vereniging van importeurs/groothandelaren van staal en metaalproducten. In 2019 heeft de Staalfederatie het predicaat “Koninklijk” ontvangen en niet alleen vanwege het bereiken van het 100-jarig bestaan. (meer…)

De Staalfederatie is straks klaar voor de toekomst

‘Belangenbehartiging of individuele dienstverlening?’

Iedere branche heeft wel een of meer organisaties of verenigingen die de belangen behartigen van ondernemers. Wat weegt voor een ondernemer zwaarder bij het overwegen van een lidmaatschap: belangenbehartiging of individuele dienstverlening? (meer…)

Belangenbehartiging of individuele dienstverlening?
Trotse mediapartner van: