Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Corona brengt nieuwe mogelijkheden voor de NVDO

Een branchevereniging is afhankelijk van haar leden. Dat geldt in hoogtijdagen, maar natuurlijk ook in crisistijd. Ook de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO, Houten) ondervindt de gevolgen van de rare, nare tijd waarin we ons bevinden. De grootste vereniging in haar soort van Europa zit niet bij de pakken neer! (meer…)

Nieuwe mogelijkheden verkent u samen!

Onderzoek: Corona en de positie van verenigingen

Dagelijks zijn verenigingen aan het werk om het Coronavirus te helpen bestrijden en de samenleving aan de praat te houden of te krijgen. Maar hoe gaat het met de verenigingen zelf door de coronacrisis? De Nederlandse Associatie liet dit onderzoeken. Aan het onderzoek hebben 224 verenigingen meegedaan. (meer…)

Een meerderheid geeft aan dat men meer binding met leden verwacht en dat belangenbehartiging belangrijker wordt

Intentieverklaring gezamenlijke toekomst NVS-NVL en VvSL

Op 6 april. jl. hebben de NVS-NVL en de VvSL een intentieverklaring ondertekend om te komen tot een voorstel voor een fusie van beide verenigingen in de zomer van 2021. Vanaf dat moment gaan de verenigingen samen verder als nieuwe vereniging met een nieuwe naam. (meer…)

De leden zijn gebaat bij één duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB in het gehele onderwijs

Vraag en antwoord over Tijdelijke wet Digitale ALV

Moet ons bestuur echt een besluit nemen om een digitale ALV te organiseren?
Als de vereniging een digitale ALV wil organiseren, dan kan het bestuur dat besluiten op basis van de tijdelijke wet en dat moet dan dus ook. (meer…)

Hoe kan er digitaal gestemd worden?

RIVM-maatregelen gecommuniceerd door de ANKO

ANKO heeft net als vele andere verenigingen zeer actief de belangen van haar leden collectief behartigd. Eindelijk is het zo ver en zijn de kapsalons onder strikte hygiënemaatregelen weer open. Middels deze animatie laat de ANKO zien aan welke maatregelen de klant zich moet houden bij een bezoek aan de kapsalon. (meer…)

Laat u inspireren door de animatie van de ANKO

Ster biedt gratis zendtijd voor brancheorganisaties

De huidige situatie rondom de uitbraak van het Coronavirus heeft zakelijke consequenties voor veel ondernemers: ze moeten in veel gevallen tijdelijk hun werkzaamheden en/of reclamecampagnes stopzetten. Ster heeft verschillende manieren gezocht om bedrijven bij te staan in deze onzekere periode. (meer…)

brancheorganisaties kunnen kosteloos gebruik maken van het grote bereik van de NPO

Elma ondersteunt verenigingen in Coronacrisis


Sinds de Corona uitbraak in Nederland staan alle branche- en beroepsverenigingen hun leden bij door hen te adviseren over de mogelijke gevolgen effecten van de coronacrisis. De verengingen zetten alles op alles om vragen te beantwoorden en hun leden te ondersteunen in deze “nieuwe werkelijkheid”. (meer…)

Verengingen zetten alles op alles om hun leden te ondersteunen in deze “nieuwe werkelijkheid”

Verenigingen hebben publicitair goud in handen

Met hun grote achterban beschikken verenigingen over een enorme hoeveelheid kennis. Daarmee hebben zij goud in handen om publicitair te benutten. Dit geeft verenigingen een sterke uitgangspositie voor een proactief persbeleid. (meer…)

Met een duidelijke probleemstelling en een maatschappelijke context toont u hierin uw oplossing en dus meerwaarde

NVRD online met NVRDtalks

In april 2020 is de NVRD (vereniging van publieke afvalinzamelaars) begonnen met NVRDtalks. Online sessies waar sprekers een presentatie houden en hierna vragen uit het publiek beantwoorden. Omdat er geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk zijn biedt de NVRD deze mogelijkheid nu online aan. Naast NVRDtalks zijn er meerdere bijeenkomsten online gegaan zoals die van de Benchmark en circulaire ambachtscentra. (meer…)

De dialoog met de leden aan de hand van een inspirerend verhaal

Lobbyen in crisistijd

Tijdens deze Coronacrisis is het voor veel verenigingen van belang om doelgericht de relatie met de overheid vorm te geven. In deze tijd, waarin de beheersing van het corona-virus centraal staat, neemt de leidende rol van de overheid toe. Beleidsmakers hebben een ruimere marge om snel ingrijpende maatregelen te nemen en dus moet je als vereniging in deze tijd het verschil maken. (meer…)

Werk samen en zoek elkaar

Commissie Leidraad Mondzorg Corona van start

De beroepsorganisaties KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT hebben onlangs de Commissie Leidraad Mondzorg Corona ingesteld die de beroepsgroep op korte termijn zal voorzien van eenduidige adviezen rondom infectiepreventie gedurende de coronacrisis. De Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) en het ministerie van VWS hebben positief gereageerd op dit initiatief. (meer…)

De Commissie Leidraad Mondzorg Corona wil op basis van consensus tot zo breed mogelijk gedragen uitkomsten komen

Hygiëne-protocol ter voorbereiding heropening kappers

Kappers mogen hun vak niet uitoefenen, maar dat betekent niet dat ze zitten af te wachten! De ANKO is dan ook al bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de branche. Ze willen zich daarin proactief opstellen richting het RIVM. Als ze weer open mogen, willen ze daar helemaal klaar voor zijn. (meer…)

De ANKO is al bezig met de voorbereidingen voor de heropening van de branche
Trotse mediapartner van: