Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van trends en ontwikkelingen in de “verenigingswereld”? Of bent u benieuwd naar recente activiteiten rondom Elma? Bezoek regelmatig onze website of meld u aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Brancheorganisaties bezorgd over status digitale economie

Brancheorganisaties uit de digitale economie vinden dat het kabinet onvoldoende bereid is om de juiste investeringen te doen op het gebied van digitalisering. Negen organisaties stellen dat er in Nederland onder andere meer digitale weerbaarheid en digitale vaardigheden nodig zijn. Zo is er sprake van een groeiend tekort aan vakkrachten in de sector. (meer…)

Er moet ook meer aandacht komen voor verduurzaming en cybersecurity

Verleng de levensduur van uw waardevolle content met de Kennisbank

Een papieren magazine is nog steeds een krachtig en doeltreffend communicatiemiddel om uw leden mee te bereiken. Na verloop van tijd verdwijnt uw ledenmagazine uit het zicht en daarmee ook de waardevolle content. Daarom introduceren wij de Kennisbank.

(meer…)

Ledencommunicatie is zenden, ontvangen, reageren, stimuleren en inspireren

Branchevereniging VHG reageert op Troonrede

“Nederland moet niet bezuinigen, maar investeren in baanbehoud, goede voorzieningen en een schoon land”. Voor Branchevereniging VHG slaat deze zin uit de Troonrede precies de spijker op zijn kop. “De coronacrisis heeft er stevig ingehakt en we zullen ons schrap moeten zetten om de effecten op de langere termijn het hoofd te bieden. Niet alleen economisch, maar ook sociaal”, zegt Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG. (meer…)

Positief is VHG ook over de grotere rol, die de Rijksoverheid wil gaan innemen in het ruimtelijke beleid in ons land

Besturen KNMT en ANT tekenen intentieverklaring samengaan

Met het ondertekenen van een intentieverklaring hebben de besturen van KNMT en ANT het voornemen om een fusie van beide tandartsverenigingen tot stand te brengen bekrachtigd. (meer…)

De verenigingen willen samengaan op basis van gelijkwaardigheid en de sterke punten van de twee verenigingen behouden.

Notariaat Magazine krijgt een nieuw jasje

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geeft al 20 jaar Notariaat Magazine uit, een magazine met alle ins & outs over het notariaat. Daarnaast heeft de KNB ook verschillende andere communicatiekanalen, zoals een corporate website, een ledennet, nieuwsbrieven en social media. Natuurlijk is daartussen nu al een wisselwerking, maar dit wil de KNB graag verder optimaliseren en integreren. (meer…)

De KNB is hiervoor bij Elma uitgekomen omdat zij voor branche- en beroepsverenigingen verschillende activiteiten aanbieden: strategie, conceptontwikkeling, maar ook vormgeving, advertentieacquisitie en verzending

VVCM start samenwerking met Elma Media

De Vereniging Voor Credit Management (VVCM) behartigt de belangen van iedereen die binnen het credit management vak werkzaam is. Credit management is niet alleen een proces van het zo snel en volledig mogelijk innen van vorderingen, het is ook het vooraf inschatten van mogelijke insolventierisico’s en de beperking daarvan. (meer…)

We hopen door de samenwerking met Elma het bereik van de vereniging nog verder te vergroten

Tips om nieuwe leden zich thuis te laten voelen

Op dit moment krijgen sommige verenigingen veel nieuwe leden. Maar blijven ze ook? Investeer in het onboardingproces van nieuwe leden. Tips waar u op moet letten. (meer…)

Stop niet alleen energie in nieuwe leden vinden en boeien, maar ook in de leden die blijven

“Elkaar versterken en samenwerken”

Corona heeft voor de branche- en beroepsverenigingen voor een toename van leden gezorgd. Ook NMT mocht een groot aantal nieuwe leden verwelkomen. Solar Nederland vertelt waarom zij juist nu lid zijn geworden van de NMT. “We waren bij Solar Nederland al een tijdje aan het kijken bij welke branchevereniging we wilden aansluiten. Waarom we voor NMT gekozen hebben? (meer…)

Als we dan samen de markt op gaan en een driehoeksverhouding creëren, heeft de klant daar uiteindelijk ook het meeste aan.

Nationaal Verenigingsonderzoek

Doe mee aan het Nationaal Verenigingsonderzoek (NVO). Het doel van het onderzoek is het stap voor stap verkrijgen van een compleet beeld van verenigingen in Nederland. Wat dragen verenigingen bij aan maatschappelijke uitdagingen als banen, duurzaamheid en het oplossen van een crisis? (meer…)

Het onderzoek richt zich op hoe verenigingen in elkaar zitten, hoe ze functioneren, hoe ze gefinancierd worden, wat ze doen en wie er actief zijn

DilemmApp: ‘Je moet kleur bekennen’

Ruim zes jaar geleden begon de Nederlandse Beroepsorganisaties van Accountants met de DilemmApp. Recent is een nieuwe versie geïntroduceerd. “We willen dat mensen nadenken over de consequentie van een keuze.” (meer…)

Dat werk en privé door elkaar lopen in de dilemma’s vinden mensen leuk, blijkt uit reacties van gebruikers.

NMT houdt eerste Digitale ALV

Corona zet de wereld op zijn kop, maar Netherlands Maritime Technology laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Innoveren gebeurt nu onder hoge druk en wat ze maanden geleden nog niet hadden kunnen bedenken is nu een feit. (meer…)

Door techniek met elkaar verbonden

VM: Herkenbaar maar dan anders

Het vakblad voor verenigingen, VM, heeft een metamorfose ondergaan met een nieuwe bladformule en een nieuwe vormgeving. Het eerste nummer viel vrijdag 12 juni op de mat, en de komende maanden wordt verder gewerkt aan het doorontwikkelen van het format en de vorm. (meer…)

We willen de kracht van het vakblad verder ontwikkelen
Trotse mediapartner van: