Nieuws

MKB INFRA en Cumela Nederland ondertekenen intentieverklaring

De Vereniging van Infrabedrijven MKB INFRA en Cumela Nederland hebben een intentieverklaring ondertekend om te fuseren. Vanaf 1 januari 2025 willen beide partijen gezamenlijk verder onder de naam Cumela Nederland. De komende maanden gaan beide verenigingen dit voorstel verder uitwerken en zal dit voorstel worden voorgelegd aan de ledenvergadering van beide verenigingen.

De verenigingen zijn trots en enthousiast op de voorgenomen samenwerking die voortkomt uit de gedeelde visie op de toekomst van de infrabranche. Beide verenigingen erkennen het belang van schaalgrootte in een veranderende politieke en economische omgeving, en zien een sterke positionering als essentieel om de stem van hun leden te laten horen.

Zowel de leden van Cumela als die van MKB INFRA staan voor grote maatschappelijke uitdagingen en kansen. Door onze krachten te bundelen, kunnen we onze leden beter ondersteunen en hun belangen nog krachtiger behartigen. Samen staan ze sterker in een steeds complexere politieke en economische omgeving, zowel nationaal als internationaal.

Wat betekent dit voor de leden?

  • Sterkere belangenbehartiging: samen kunnen de belangen van de leden nog effectiever vertegenwoordigt worden, zowel in Den Haag als in Brussel.
  • Uitgebreidere diensten: leden van MKB INFRA kunnen straks ook gebruik maken van de diensten van Cumela, zoals de Ondernemerslijn, het Opleiding en Trainingscentrum, Cumela Kompas en onze adviesdiensten. Omgekeerd kunnen de Cumela-leden ook gebruik maken van de ledenservice bij MKB INFRA.
  • Behoud van identiteit: de identiteit en het gedachtengoed van MKB INFRA blijven behouden binnen een nieuwe Sectie Infra van Cumela Nederland. Daar kunnen ook leden van Cumela die gericht zijn op de Infra deel van uit gaan maken.

Carolien van Vliet, voorzitter van Cumela Nederland, zegt hierover:
“Ik vind het positief dat MKB- Infra het initiatief heeft genomen door bij ons aan te kloppen. MKB INFRA is een prachtige club, die past bij de Cumela familie. Wij hebben de intentie tot fusie goed met onze achterban besproken en zien dit als een mooie kans om ons als brancheorganisatie zo (nog) sterker te positioneren voor de grote uitdagingen waar we in Nederland momenteel voor staan.”

Leo de Boer, directeur van Cumela Nederland:
“Onze achterban staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en kansen, wat een sterke positionering noodzakelijk maakt. In een versplinterde politieke omgeving, met een steeds groter wordend belang van Europa, moeten we ervoor zorgen dat de stem van onze leden gehoord blijft worden. Wij bouwen voort op het fundament dat is gelegd door de agrarische loonbedrijven en ontwikkelen ons tot een sterke speler in de wereld van Groen, Grond en Infra. Deze voorgenomen stap ondersteund dat”

Philip van Nieuwenhuizen, voorzitter van MKB INFRA:
“Met deze samenwerking versterken we niet alleen onze positie in de markt, maar ook de toekomst van onze leden. Het is een win-win situatie die ons in staat stelt om nog beter in te spelen op de behoeften van onze achterban”

Hoe nu verder?

De komende maanden werken beide verenigingen alles verder uit en wordt de fusie verder voorbereid. Er wordt onder andere gekeken naar het samenvoegen van ICT-systemen, het samentrekken van de contributieregeling en andere administratieve zaken. 

Samen kijken ze uit naar een sterke toekomst waarin ze de gezamenlijke belangen nog beter kunnen behartigen.

Bron: Cumela