AJN Media

JA! (Jeugdgezondheidszorg Actueel!) is het tijdschrift van de Artsenvereniging Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN). Het besteedt aandacht aan alle aspecten rondom de beroepsuitoefening van de artsen jeugdgezondheidszorg in Nederland, zoals de uitvoering, politiek (op landelijk, regionaal en lokaal niveau), wetenschappelijke ontwikkelingen, nascholing en verenigingsnieuws.

Magazine JA!

JA! wil de vaak solistisch of in kleine teams werkende artsen jeugdgezondheidszorg een forum bieden om ervaringen en ontwikkelingen met elkaar te delen, discussies over onderwerpen op gang te brengen en de consequenties van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen voor het voetlicht brengen. De doelgroepen zijn:
– Artsen binnen de jeugdgezondheidszorg en GGD;
– Politieke en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de jeugdgezondheidszorg.

Oplage: 1.600 exemplaren
Frequentie: drie keer per jaar

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van artsen in de jeugdgezondheidszorg.