HZC Media

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machine gebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, Railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

Magazine De Machinist

Met uw advertentie in dit magazine bereikt u de leden van HZC (machinisten) en ook diverse bedrijven, opererend binnen deze sector. In dit magazine komen actualiteiten, trends en ontwikkelingen aan de orde.

Oplage: 11.000
Frequentie: negen keer per jaar.

Digitale nieuwsbrief

Achttien keer per jaar (is dat elke zes weken?) ontvangen de leden een digitale nieuwsbrief. Deze informeert over het actuele en relevante nieuws in de sector en binnen de vereniging.
Bereik: 6.000.

Website HZC.nl

De website is de digitale informatiebron voor de HZC-leden. Hier is ook informatie te vinden met betrekking tot belangenbehartiging, collectieve regelingen, cao-bepalingen en het laatste nieuws. Bereik: 10.000 unieke bezoekers per maand.

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van machinisten.