HZC Media

Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) behartigt de collectieve en individuele belangen van machine gebonden personeel in de bouw, grondverzet, wegenbouw, Railinfra, waterbouw, gww-sector, afval en recycling, verticaal en horizontaal transport, landbouw, metaal, cultuurtechnische werken, funderingswerk en offshore.

Magazine De Machinist

Met uw advertentie in dit magazine bereikt u de leden van HZC (machinisten) en ook diverse bedrijven, opererend binnen deze sector. In dit magazine komen actualiteiten, trends en ontwikkelingen aan de orde.

Oplage: 10.000
Frequentie: zes keer per jaar.

Digitale nieuwsbrief

Tweewekelijks ontvangen de leden een digitale nieuwsbrief. Deze informeert over het actuele en relevante nieuws in de sector en binnen de vereniging.
Bereik: 6.000.

Website HZC.nl

De website is de digitale informatiebron voor de HZC-leden. Hier is ook informatie te vinden met betrekking tot belangenbehartiging, collectieve regelingen, cao-bepalingen en het laatste nieuws. Bereik: 10.000 unieke bezoekers per maand.

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van machinisten.