Jeugdzorg Nederland

Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Ze biedt zelf geen zorg voor jeugd, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen.

Magazine Jeugdzorg Nederland

Na het ledencongres van 4 oktober heeft Jeugdzorg
Nederland een (gedrukt) verenigingsmagazine uitgegeven om de leden te inspireren en nog meer te (ver)binden, waarin ze
terugblikken op het congres, en waarin ze nieuwsberichten
en andere achtergrondverhalen over de jeugdzorg delen.
Het magazine wordt op naam verstuurd naar de leden en de
belangrijkste partners (ministeries, VNG, Jeugdautoriteit).

Oplage: 1.000
Frequentie: eenmalig

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij bieden u een uniek pakket om onder de aandacht te komen bij jeugdzorgorganisaties.