Montessori Media

De media van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) vormen een uitstekende manier om alle schoolbesturen, managementleden, schoolleiders en leraren op montessorischolen zeer gericht te bereiken. De online en offline media bieden u effectieve advertentiemogelijkheden, waarmee uw organisatie optimaal onder de aandacht komt bij deze doelgroep.

Montessori Magazine

Het Montessori Magazine (MM) richt zich in de eerste plaats op leraren en bestuurders uit alle secties van de vereniging. Daarnaast vormen studenten en andere geïnteresseerden in het montessorionderwijs de doelgroep.

MM is een podium voor meningsvorming en discussie over de ontwikkeling van het montessorionderwijs. Het blad verschijnt vier keer per jaar en vormt een mix van inhoudelijke artikelen, boek- en materiaalbesprekingen en verenigingsnieuws.

Oplage: 950
Frequentie: drie keer per jaar.

Digitale nieuwsbrief

Oplage 1.500
Frequentie: 10 keer per jaar

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van professionals in het montessorionderwijs.