NMT Media

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) behartigt de belangen van de aangesloten lidbedrijf (werven, toeleveranciers en dienstverleners) en biedt professionele ondersteuning bij projecten. Daarnaast voert de NMT onafhankelijke onderzoeken uit. Het ledenmagazine van NMT biedt u een uitstekend bereik onder de leden en andere organisaties binnen de maritieme sector. De lezers van het blad bestaan voornamelijk uit beslissers die werkzaam zijn bij: werven en maritieme toeleveranciers, baggermaatschappijen en olie- en gasindustrie, reders, brancheorganisaties, maritiem gerelateerde kennisinstellingen, overheden en vakbonden.

NMT Magazine

Het ledenmagazine bevat interviews, dossiers en reportages over de thema’s van NMT: Trade, Innovation en Human Capital. Het magazine verschijnt naast de printversie ook digitaal als interactieve PDF.

Oplage: 2.700
Frequentie: vier keer per jaar.

Netherlands Maritime Magazine wordt op naam verzonden naar de leden en andere organisaties binnen de maritieme sector. De lezers van het blad bestaan voornamelijk uit beslissers die werkzaam zijn bij: werven en maritieme toeleveranciers, baggermaatschappijen en olie- en gasindustrie, reders, brancheorganisaties, maritiem gerelateerde kennisinstellingen, overheden en vakbonden.

Digitale nieuwsbrief

Via de wekelijkse nieuwsbrieven blijven de leden automatisch op de hoogte van actualiteiten, achtergronden en ontwikkelingen in hun vakgebied.

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van leden en organisaties binnen de maritieme sector.