NVC Media

Het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) is de vereniging van ondernemingen die het belang erkennen van het verpakken. Naar schatting worden wereldwijd iedere seconde 320.000 producten verpakt – en ook weer uitge­pakt door de gebruiker van het product. Retailers, fabrikanten van FMCG-producten, leveranciers van verpakkingsmaterialen of verpakkingsma­chines en dienstverleners, ieder van hen kan lid van de vereniging zijn.

NVC Special

De NVC Special is een jaarlijkse publicatie waarin de laatste wereldwijde trends en onderwerpen in verpakkingen worden beschreven. Tweetalig (Nederlands en Engels) in de uitvoering, biedt het NVC de medewerkers van de lid-bedrijven wereldwijd ondersteuning met behulp van innovatieprojecten, bedrijfsinformatiediensten en opleidingen (cursussen, workshops) op het gebied van verpakken. Pijlers van de uitgave zijn: innovatie, inspiratie, diepgang, opleidingen, kennisoverdracht en verbinding.


Oplage: 2.000
Frequentie: één keer per jaar.

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij hebben voor u een crossmediaal aanbod waarmee u onder de aandacht komt van ondernemers in de verpakkingsindustrie.