UVW Media

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland.

Magazine Het Waterschap

De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen in het nationale en internationale speelveld, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. Het Waterschap richt zich op dijkgraven, waterschapsbestuurders, secretaris-directeuren, waterschapsdirecteuren, overige medewerkers van de waterschappen, provinciebestuurders en -ambtenaren, gemeentebestuurders en-ambtenaren en aan de overheid gelieerde instellingen.

Oplage: 3.700 exemplaren op naam
Frequentie: 4x per jaar

Digitale nieuwsbrief

Via de nieuwsbrief krijgen 2.767 abonnees iedere maand automatisch een overzicht van tips, nieuws en actualiteiten.

Wilt u ook effectief uw doelgroep bereiken?

Dat kan! Wij bieden u een uniek pakket om onder de aandacht te komen bij waterschapsbestuurders, ambtenaren en beleidsmakers.