Nieuws

Branchevereniging als keurmerk

Een branchevereniging kan dienen als keurmerk voor de leden, omdat de vereniging bepaalde normen en standaarden kan vaststellen waaraan de leden moeten voldoen om lid te worden en te blijven. Door lid te worden van een branchevereniging geven bedrijven aan dat ze zich willen conformeren aan de normen en waarden die gelden binnen de branche.

Een branchevereniging kan bijvoorbeeld een gedragscode opstellen waarin richtlijnen staan over hoe leden met klanten, werknemers en andere belanghebbenden moeten omgaan. De vereniging kan ook kwaliteitsnormen vaststellen waarop bedrijven kunnen worden getoetst. Door deze normen te handhaven kan de branchevereniging ervoor zorgen dat alleen bedrijven die aan bepaalde standaarden voldoen lid kunnen blijven.

BOVAG-keurmerk

Een bekend voorbeeld van een keurmerk is het BOVAG-keurmerk voor tweedehands auto’s. Hierdoor weet iedereen dat je een betrouwbare auto koopt. Het BOVAG-keurmerk geeft aan dat het niet gaat om een gestolen of slechte auto. Dit keurmerk is alleen toegankelijk voor leden van de brancheorganisatie.

VA-keur

Op dit moment is er vanuit gemeenten en andere overheidsorganisaties groeiende interesse voor VA-keur, het machineveiligheidskeurmerk van brancheorganisatie Fedecom. Veel gemeenten laten hun machines keuren door VA-keurbedrijven en zijn zo in aanraking gekomen met dit keursysteem. Gemeenten moesten voorheen bij het VA-keurbedrijf “inloggen” om de status van hun gekeurde machines te kunnen zien. Er ontstond behoefte bij gemeentes voor een centraal overzicht waardoor een gemeente zelf het overzicht kan houden. Dit werkt heel goed waardoor een groeiende interesse bij gemeentes ontstaat om samen met VA-keur te werken.

Betrouwbaarheid

Een keurmerk kan dus dienen als een middel om consumenten te helpen bij het kiezen van een betrouwbare aanbieder binnen de betreffende branche. Door het keurmerk te dragen laat een bedrijf zien dat het zich committeert aan bepaalde normen en waarden, en dat het zich actief inzet om deze na te leven en te handhaven. Het keurmerk kan dus een belangrijk hulpmiddel zijn voor consumenten bij het maken van een weloverwogen keuze.