Nieuws

Corona en de zichtbaarheid van verenigingen

In de coronatijd zijn de verenigingen dagelijks in het nieuws. Verenigingen proberen enerzijds aan hun achterban te laten zien dat zij als belangenbehartiger op komen voor hun leden en anderzijds beïnvloeden zij politiek Den Haag op deze wijze.

Naast de zichtbaarheid op televisie bij o.a. talkshows en in de andere media is een actief lobbybeleid een belangrijk onderdeel om de stem van de ondernemers, de leden van de verengingen, over te brengen. De overheid neemt de diverse verenigingen serieus omdat zij de spreekbuis zijn voor de ondernemers in de desbetreffende sector. De verenigingen weten als geen ander wat de effecten van een lockdown en een avondklok voor de ondernemers zijn.

De lobbyinspanningen en de zichtbaarheid van de verenigingen hebben effect op de hele branche en dus ook op de niet-leden. Veel verenigingen zien een toename in het ledenaantal. Leden beseffen hoe belangrijk het is om samen op te trekken en te verenigingen. Voor verenigingen is het belangrijk dat zij ook na de coronacrisis deze nieuwe leden weten vast te houden en te binden. Heeft u behoefte om een keer van gedachten te wisselen omtrent dit onderwerp? Wij adviseren u hier graag over.