Nieuws

De ALV-ambitie

Een veelgehoorde vraag is: Hoe krijgen we meer deelnemers bij de ALV? Als dit echt HET doel is, dan kan het helpen om een evenement aan de ALV te koppelen of een leuke spreker uit te nodigen of de ALV te koppelen aan een lunch.

Waarom meer deelnemers?
De ALV is er om statutair bepaalde besluiten en beslissingen te nemen en invloed uit te oefenen namens alle leden. Daarnaast kunt u leden ook informeren, raadplegen en betrekken. De vraag is alleen: Waarom wilt u zoveel deelnemers? Veel leden vertrouwen er namelijk op dat de vereniging goed bezig is tot het tegendeel blijkt. En hoe erg is het om de ALV kernachtig en met een klein deel van de leden te doen? Want u kunt u leden ook op andere manieren informeren, raadplegen en betrekken. Alleen hoe organiseer je dat?

Mocht uw vereniging teveel leden tellen om een zinnige ALV te organiseren, dan kan een Ledenraad helpen. Een ledenraadpleging kan ook goed digitaal georganiseerd worden, waardoor veel leden hun mening en stem kunnen doorgeven.

Meedenken
Durf ook zaken ter discussie te stellen of ga brainstormen met uw leden. Het is leuk om ervaringen te horen. Zo kunt u inbreng ophalen en draagvlak creëren. Als u het goed aanpakt, voert u de discussie vanuit relevantie voor leden en wekt u niet de verwachting dat u alle aangereikte ideeën ook uitvoert.

In het afgelopen jaar hebben veel verenigingen kunnen experimenteren met een online ALV. Vaak is de ervaring dat de ALV online meer en andere deelnemers trekt dan de fysieke ALV. De online ALV is wellicht een blijven goed alternatief voor de ALV als ‘pauzenummer’ tijdens het verenigingsevent. Let er wel op de dat wettelijke basis voor de online ALV tijdelijk is. Mocht u hierin –  ook na Covid –  mee door willen gaan, pas dat de statuten op dit punt aan.

Bron: DNA