Nieuws

Evenementen met toegangstesten

Het kabinet streeft er naar toegangstesten voor activiteiten en evenementen in juni in werking te laten treden. Dat zou betekenen dat mensen vanaf dan een negatieve coronatest moeten tonen voor ze naar binnen mogen of ergens aan deel mogen nemen.

De meerderheid van de Kamer neigt naar een tijdelijke wet; er zijn nog een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend. “Moet de testsamenleving in de ‘blessuretijd’ van de coronacrisis nog helemaal worden opgetuigd? Ten koste waarvan en hoe lang dan nog? Is er geen sprake van impliciete dwang om te vaccineren? Worden grondrechten en vrijheden afgenomen van wie dit niet wil of kan? Wat wordt de reikwijdte?”

De Tweede Kamer debatteerde lang over het plan voor de toegangstesten en had veel vragen, onder meer over de kosten, hoelang de wet van kracht blijft en of er genoeg rekening wordt gehouden met mensen die geen test willen of kunnen krijgen.

De Kamer vreest dat de noodzaak om te testen de vrijheid van de mensen beperkt; de opzet van de wet is juist dat de samenleving snel wordt heropend en er meer vrijheid gegeven kan worden.

Voor verenigingen zou dit betekenen dat ze zich ook weer kunnen richten op het organiseren van congressen en beurzen. Een positieve ontwikkeling.