Ledenbinding

Leden werven en binden? Dat vraagt om een heldere koers en strategie voor uw vereniging. Wij begeleiden u in het onder woorden brengen van uw visie en het bepalen van een aansprekende mediaformule. Indien gewenst ondersteunen we bij de doorvertaling naar praktische vervolgstappen.

De wereld verandert en daarmee de behoefte van uw leden. Hoe gaat uw vereniging om met branchevervaging, internationalisering en digitalisering? Op welke wijze zorgt u voor toegevoegde waarde?

Veel verenigingen staan onder druk. Is uw ledenaantal stabiel? Een algemene trend is dat ledenbinding verzakelijkt. Zeker voor de jongere generaties: ‘What’s in it for me?’, is de hoofdoverweging voor lidmaatschap geworden.

Toegevoegde waarde
De economische realiteit dwingt verenigingen tot het bieden van veel toegevoegde waarde. Deze ontwikkelingen noodzaken branche- en beroepsverenigingen zich te herijken en de toegevoegde waarde aantoonbaar en zichtbaar te maken. Als een moderne netwerkorganisatie die haar leden inspireert tot succes en ondersteunt in hun ondernemerschap en beroepsuitoefening. Het is van belang dat u als vereniging in staat bent om die veranderingen te vertalen naar een sterke strategie en koers, passend bij uw leden en hun behoeften. Het vraagt om zichtbare en aantoonbare relevantie. Alleen dan weet u blijvend de verbinding te leggen met de leden van nu en in de toekomst en blijft uw vereniging waardevol.

Ledenbinding en -werving zijn een belangrijk onderdeel van een effectieve strategie- en koersbepaling. Met onze kennis en ruime ervaring begeleiden we u graag in deze – vaak gecompliceerde – materie. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Wij komen graag kennismaken!

Met trots presenteren we onderstaande casus: