Nieuws

Fieldlab evenementen

Door de Corona-maatregelen kunnen evenementen zeer beperkt georganiseerd worden. Dit heeft grote impact op de evenementensector. Ook verenigingen kampen hier mee; fysieke congressen  en beurzen kunnen hierdoor niet of nauwelijks plaatsvinden.

Fieldlab Evenementen werkt intensief aan een plan voor veilige en verantwoorde evenementen met een verhoogde bezoekerscapaciteit. Dat gebeurt in samenwerking met de wetenschap en met steun van de vier ministeries Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn & Sport. Fieldlab biedt zowel ondersteuning aan de overheid als een perspectief aan de mensen in de sector.

Fieldlab Evenementen is op zoek naar meerdere bouwstenen die bijdragen aan preventie en reductie van het risico van verspreiding van het Covid-19 virus (of eventueel toekomstige varianten). Daarmee wordt gezorgd voor een veilige omgeving waarin de normale bezetting tijdens evenementen weer mogelijk is.

U kunt daarbij denken aan:  gedrag, triage, tracken en tracen, sneltesten, bezoekersdynamiek, luchtkwaliteit, persoonlijke bescherming, etc.

Voor het weer verantwoord en veilig kunnen organiseren van toekomstige evenementen, is het nodig dat in de praktijkonderzoek door middel van pilot events wordt uitgevoerd. De pilots zijn enerzijds bedoeld om op zichzelf nieuwe inzichten te leveren. Anderzijds sluiten de pilots aan bij overig onderzoek dat het Fieldlab uitvoert of in voorbereiding heeft. Op basis van de onderzoeksresultaten kan de sector verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van haar bezoekers. Het uitvoeren van pilots moet inzicht opleveren op het gebied van :

  • Contact: bijv. aantal contactmomenten tussen de bezoekers en de duur daarvan.
  • Gedrag: hoe worden maatregelen goed nageleefd, waar liggen de uitdagingen
  • Op welke manier kunnen maatregelen worden geïmplementeerd, bijvoorbeeld het invoeren van sneltests.

Door de evenementen in te delen in evenement-typologieën kunne een effectieve set aan maatregelen worden opgesteld  per type evenement. Evenementen kunnen onderverdeeld worden in één van deze evenement-typologieën:

I. Binnen passief (congres, beurzen).

II. Binnen actief (concert, indoor-sportwedstrijd)
III. Buiten actief (voetbalwedstrijd, outdoorconcert)
IV. Buiten actief festival

Resultaten tot nu toe:

Het eerste drie testevenementen vond plaats in februari. In het Beatrixtheater vonden een zakelijk congres en een theatervoorstelling van Guido Weijers plaats en een voetbal wedstrijd tussen NEC en de Graafschap. Tijdens het congres bleek een medewerker besmet.

Begin maart vonden er in Ziggo Dome een concert en een dance event plaats:

In aanloop van het concert zijn 1489 bezoekers getest waarvan 86% na het event een post test heeft ondergaan, resulterend in 7 positieve testuitslagen. En in aanloop van het dance event zijn 1589 testen uitgevoerd, waarvan 84% een post test heeft ondergaan. Dit heeft geresulteerd in 11 positieve testuitslagen. Hiervan is nog niet aangetoond of deze tijdens het evenement zijn opgelopen.

De Fieldlab evenementen zijn nog in volle gang. We zijn, net als u, benieuwd naar de resultaten.