Nieuws

FOCWA en BOVAG hebben intentie tot fusie

De Ledenraden van FOCWA en BOVAG hebben eind december unaniem besloten het voornemen tot fusie van de twee brancheorganisaties door te zetten. Daarmee is een belangrijke formele stap gezet op weg naar de definitieve fusie.

De fusie is aangemeld bij de rechtbank en de Kamer van Koophandel. Als er geen verzet is tegen het voornemen tot fuseren, kunnen beide ledenraden zich daarna definitief over de fusie uitspreken. Als beide ledenraden dan positief besluiten, is de fusie per direct een feit. Naar verwachting zal dat in de eerste helft van 2023 het geval zijn. Een precieze datum is op dit moment nog niet te geven. Intussen wordt intern door FOCWA en BOVAG samen veel werk verzet om de samensmelting zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het is de bedoeling dat de leden van beide organisaties uiteindelijk als afdeling van BOVAG samen verder gaan.

Peter Brussel, voorzitter FOCWA: “Door deze aanstaande fusie bundelen we de krachten, zodat schadeherstelbedrijven in de auto-, ruit-, caravan- en campersector verzekerd blijven van goede ondersteuning en wij hen kunnen helpen met de veranderingen die gaande zijn in de branche. Tevens borgen we dat de expertise van FOCWA ook behouden blijft na een fusie. ”  

Han ten Broeke, algemeen voorzitter BOVAG: “Wij zijn van mening dat we door deze aanstaande fusie tegemoetkomen aan de wens van onze beider leden om de belangenbehartiging naar politiek en opdrachtgevers vanuit één sterke organisatie te doen.”