Nieuws

Jaarvergadering mag voorlopig digitaal

Met verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid maakt de overheid het mogelijk dat de verplichte jaarvergaderingen voorlopig via livestream, video of audio rechtsgeldig zijn. Vanwege de coronamaatregelen kunnen vergaderingen van rechtspersonen van verenigingen niet fysiek plaatsvinden.

Een digitale vergadering op afstand is hiervoor een praktisch alternatief.

Het bestuur van een rechtspersoon kan daarnaast zelf besluiten tot uitstel van het opstellen van een verplicht jaarverslag of jaarrekening. Het bestuur heeft hier momenteel geen toestemming van aandeelhouders of leden voor nodig.

De spoedwet is verlengd tot 1 oktober 2021. Omdat het niet zeker is of de coronamaatregelen daarna nog van kracht zijn, bestaat de mogelijkheid om de wet steeds met maximaal 2 maanden te verlengen. Om rechtspersonen bij de planning van hun vergaderingen te helpen, maakt de minister het tenminste 2 maanden van te voren bekend wanneer deze wet niet meer wordt verlengd.

Bron: bronvermelding