Nieuws

MVO: de rol van branche- en beroepsverenigingen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Steeds meer bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid om duurzamer en ethischer te ondernemen. Ook branche- of beroepsverenigingen spelen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen hun leden aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen en bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere economie.

Maar hoe kan een branche- of beroepsvereniging haar leden aanzetten tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Hieronder volgen enkele tips:

Bewustwording creëren

Om leden aan te zetten tot MVO is het belangrijk om bewustwording te creëren over de impact van hun onderneming op de maatschappij en het milieu. Een branche- of beroepsvereniging kan bijvoorbeeld een seminar of workshop organiseren waarin wordt uitgelegd wat MVO inhoudt en welke voordelen het kan bieden voor de onderneming en de samenleving.

Kennis en tools aanbieden

Het is belangrijk dat leden weten hoe ze MVO kunnen integreren in hun bedrijfsvoering. Een branche- of beroepsvereniging kan bijvoorbeeld informatie en praktische tools aanbieden, zoals een MVO-checklist, een duurzaamheidsscan of een benchmarkingtool.

Goed voorbeeld geven

Een branche- of beroepsvereniging kan zelf het goede voorbeeld geven door MVO te integreren in haar eigen bedrijfsvoering. Dit kan leden inspireren en motiveren om ook stappen te zetten op het gebied van MVO.

Netwerk creëren

Een branche- of beroepsvereniging kan een netwerk creëren van ondernemers die zich actief inzetten voor MVO. Hierdoor kunnen leden ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Ook kan de branche- of beroepsvereniging samenwerken met andere organisaties die zich inzetten voor MVO, zoals maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties.

Erkenning geven

Een branche- of beroepsvereniging kan leden die zich actief inzetten voor MVO erkennen en belonen. Bijvoorbeeld door een MVO-certificaat uit te reiken of door MVO als criterium op te nemen in de selectie van ondernemers voor awards en prijzen.

Voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een beroepsvereniging die hier actief mee bezig is, is ActiZ. De publicatie ‘Een duurzame toekomst is een gezonde toekomst’ laat zien dat er al veel gebeurt en dat dit hard nodig is. Verduurzaming is geen gemakkelijke klus. Het vraagt om investeringen en het maken van keuzes over de uitvoering van de duurzame maatregelen. Deze opgave vraagt om versnelling. ActiZ probeert leden zoveel mogelijk te ondersteunen om de versnelling als sector verder in te zetten.

Conclusie

Een branche- of beroepsvereniging kan haar leden aanzetten tot maatschappelijk verantwoord ondernemen door bewustwording te creëren, kennis en tools aan te bieden, het goede voorbeeld te geven, een netwerk te creëren en erkenning te geven. Hierdoor kunnen branche- of beroepsverenigingen bijdragen aan een duurzamere en eerlijkere economie en kunnen leden zich onderscheiden als duurzame en verantwoordelijke ondernemers.