Nieuws

NVS-NVL en VvSL gaan samen verder als nieuwe vereniging

De NVS-NVL en de Vereniging voor Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL) gaan per 1 juli verder als één gezamenlijke vereniging. Op donderdag 25 maart stemden de leden van beide verenigingen voor de fusie. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt voor een krachtige en toekomstbestendige vereniging.

De NVS-NVL werkt al enkele jaren en in toenemende mate samen met de VvSL, vooral waar het gaat om landelijke ontwikkelingen rondom Loopbaanontwikkeling en -Begeleiding (LOB). De beide verenigingen zien voor zichzelf een leidende rol als het gaat om LOB in het hedendaagse en toekomstige onderwijs. Die ambitie vraagt om één krachtige, toekomstbestendige vereniging. De leden, het onderwijsveld en andere stakeholders zijn gebaat bij een duidelijk en herkenbaar aanspreekpunt voor LOB. Het bundelen van krachten stelt de verenigingen bovendien in staat een betere kwaliteit van dienstverlening te bieden aan de leden. 

Het afgelopen jaar zijn gesprekken gevoerd met leden en besturen van beide verenigingen, met als heldere conclusie: ‘Er is meer dat ons bindt dan ons scheidt’. De leden van beide verenigingen delen met hun stemmen deze visie. Minette van den Bemd, voorzitter van de VvSL, geeft aan: ‘We zijn verheugd met de steun van onze leden. Dat is voor ons een stimulans om de fusie verder vorm te geven.’ Ook directeur van de NVS-NVL, Tessa Leonhard, blikt vooruit op de toekomst: ‘We kijken ernaar uit om samen nóg meer te bereiken voor LOB op scholen en alle LOB’ers in Nederland.’

Per 1 juli gaan de verenigingen samen verder als één vereniging. De nieuwe naam van de vereniging wordt rond de zomer van 2021 bekendgemaakt.